Fiyat Teklif Formu Örneği Excel
Fiyat Teklif Formu Örneği Excel

Giriş

Ihale birim fiyat teklif mektubu, bir işletmenin veya şirketin, bir ihaleye katılırken sunması gereken belgelerden biridir. Bu belge, ihale komisyonuna sunulan bir teklifin detaylarını açıklar ve sunulan teklifin maddi boyutunu gösterir. Bu nedenle, ihale birim fiyat teklif mektubu, bir şirketin ihale sürecinde başarılı olması için son derece önemlidir.

İçerik

Ihale birim fiyat teklif mektubu, şirketin sunduğu teklif hakkında tüm detayları içermelidir. Bu mektup, şirketin teklifinin miktarını, yapılan işin niteliğini, işin süresini, iş planını ve şirketin deneyimini içermelidir. Ayrıca, şirketin teklifinin neden diğer tekliflerden daha iyi olduğuna dair bir açıklama da yapılabilir.

Örnek 1

Aşağıdaki örnek, bir inşaat şirketinin bir ihaleye nasıl birim fiyat teklif mektubu sunabileceğini gösterir: Sayın İhale Komisyonu, İlginize sunduğumuz teklifimiz, inşaat işleri için aşağıdaki birim fiyatları içermektedir: – Betonarme işleri: 200 TL/m2 – Çelik çerçeve işleri: 500 TL/m2 – Elektrik tesisatı işleri: 100 TL/m2 – Mekanik tesisatı işleri: 150 TL/m2 Yukarıdaki birim fiyatlarımız, işin niteliğine ve tecrübemize dayanmaktadır. Teklifimiz, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır ve işin tamamlanması için gerekli olan süre, iş planı ve teknik bilgiler de dahil edilmiştir. Sunduğumuz teklif, diğer tekliflerle karşılaştırıldığında daha uygun bir fiyatlandırmaya sahiptir. Buna ek olarak, şirketimiz, inşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir ve bu alanda deneyimlidir. Saygılarımla, İnşaat Şirketi

Örnek 2

Aşağıdaki örnek, bir danışmanlık şirketinin bir ihaleye nasıl birim fiyat teklif mektubu sunabileceğini gösterir: Sayın İhale Komisyonu, Sunduğumuz teklif, danışmanlık hizmetleri için aşağıdaki birim fiyatları içermektedir: – Yönetim danışmanlığı: 500 TL/saat – Finansal danışmanlık: 750 TL/saat – İnsan kaynakları danışmanlığı: 400 TL/saat Yukarıdaki birim fiyatlarımız, işin niteliğine ve tecrübemize dayanmaktadır. Teklifimiz, sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır ve işin tamamlanması için gerekli olan süre, iş planı ve teknik bilgiler de dahil edilmiştir. Sunduğumuz teklif, diğer tekliflerle karşılaştırıldığında daha uygun bir fiyatlandırmaya sahiptir. Buna ek olarak, şirketimiz, danışmanlık sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir ve bu alanda deneyimlidir. Saygılarımla, Danışmanlık Şirketi

Sonuç

Ihale birim fiyat teklif mektubu, bir işletmenin ihale sürecinde başarılı olabilmesi için son derece önemlidir. Bu belge, işletmenin sunduğu teklifin detaylarını açıklar ve işin maddi boyutunu gösterir. Bu nedenle, ihale birim fiyat teklif mektubu, bir işletmenin ihale sürecinde başarılı olabilmesi için son derece önemlidir.