Yeni Ev Sahibinin Kiracıya Ihtarname Örneği
Yeni Ev Sahibinin Kiracıya Ihtarname Örneği

İki Haklı Ihtar Nedeniyle Tahliye Ihtarname Örneği

İhtar Nedir?

İhtar, hukuki bir işlem olup, bir kişinin diğerine bir talepte bulunmasıdır. İhtarname ise bu talebin yazılı olarak bildirilmesidir. İhtar çeşitleri arasında haklı ihtar da yer alır. Haklı ihtar, bir kişinin diğerinin hukuka aykırı davranması nedeniyle yapacağı uyarıdır. İki haklı ihtar sonrasında ise sözleşme feshedilebilir.

Tahliye İhtarname Örneği

Bir taşınmaz üzerinde kiracı olarak oturuyorsanız ve ev sahibinizin size haklı ihtar göndermesi sonrasında da hukuka aykırı davranışlarına devam ettiğini düşünüyorsanız, tahliye ihtarname örneği hazırlayarak sözleşmeyi feshedebilirsiniz. İşte bir tahliye ihtarname örneği:

TAHLİYE İHTARNAMESİ

Adres: [Kendinize ait adres]

Ad Soyad: [Kiracının adı soyadı] [Kiracının adresi] [Kiracının telefon numarası]

Sayın [Kiracının adı soyadı],

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 298. maddesi gereğince, tarafınıza ulaştırılan ihtarname sonrasında da hukuka aykırı davranışlarınıza devam ettiğiniz tespit edilmiştir. Bu durum, sözleşmenin fesih sebebi olarak değerlendirilmekte olup, aşağıdaki nedenlerle kontratımızı feshediyoruz:

  1. [Haklı ihtar nedeni 1]
  2. [Haklı ihtar nedeni 2]

Konutu en geç …/…/…. tarihine kadar tahliye etmeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak her türlü işlem ve gider size ait olacaktır. Tahliye işlemlerinin tamamlanması için size uygun bir saat dilimi belirlemenizi önemle rica ederiz.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yasal yollara başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

[Ev sahibinin adı soyadı]

Örnek 2

Bir diğer örnek ise, işyeri üzerinde kiracı olarak çalışıyorsanız ve işvereninizin size haklı ihtar göndermesi sonrasında da hukuka aykırı davranışlarına devam ettiğini düşünüyorsanız, yine tahliye ihtarname örneği hazırlayarak sözleşmeyi feshedebilirsiniz. İşte bir tahliye ihtarname örneği:

TAHLİYE İHTARNAMESİ

Adres: [Kendinize ait adres]

Ad Soyad: [Kiracının adı soyadı] [Kiracının adresi] [Kiracının telefon numarası]

Sayın [Kiracının adı soyadı],

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 298. maddesi gereğince, tarafınıza ulaştırılan ihtarname sonrasında da hukuka aykırı davranışlarınıza devam ettiğiniz tespit edilmiştir. Bu durum, sözleşmenin fesih sebebi olarak değerlendirilmekte olup, aşağıdaki nedenlerle kontratımızı feshediyoruz:

  1. [Haklı ihtar nedeni 1]
  2. [Haklı ihtar nedeni 2]

İşyerini en geç …/…/…. tarihine kadar tahliye etmeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak her türlü işlem ve gider size ait olacaktır. Tahliye işlemlerinin tamamlanması için size uygun bir saat dilimi belirlemenizi önemle rica ederiz.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yasal yollara başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

[İşverenin adı soyadı]