İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE BIRAKTILAR Gerçek Fethiye
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE BIRAKTILAR Gerçek Fethiye

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Dilekçe Örneği

Giriş

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe örneği, öğrencilerin veya velilerin eğitimle ilgili konularda taleplerini iletmek için kullanabilecekleri bir belgedir. Bu dilekçeler, öğrencilerin okul değiştirme talepleri, velilerin öğretmen değiştirme talepleri gibi konularda kullanılabilir. Ancak, dilekçelerin hazırlanması ve iletilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Dilekçenin Hazırlanması

Dilekçe hazırlarken, öncelikle konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Örneğin, öğrencinin okul değiştirme talebi varsa, hangi okula geçmek istediği ve nedenini açık bir şekilde belirtmelidir. Dilekçe, resmi bir belge olduğu için dil ve imla kurallarına uygun olmalı, açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.

Dilekçenin İletilmesi

Dilekçe, öğrenci veya veli tarafından imzalanarak okul müdürlüğüne veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilmelidir. Dilekçenin iletilmesi sırasında, belgeyi teslim alan kişinin adı ve görevi mutlaka not edilmelidir. Ayrıca, dilekçenin ne zaman ve hangi tarihte teslim edildiği de belirtilmelidir.

Örnek Dilekçe 1

Okul Değiştirme Talebi

Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü,

Ben Ali Veli, 9. sınıf öğrencisiyim. Şu anda X Lisesi’nde okumaktayım ancak okulda yaşadığım sorunlar nedeniyle başka bir okula geçmek istiyorum. Yeni okulumun Y Lisesi olmasını talep ediyorum. Sebepleri aşağıda belirtiyorum:

  • X Lisesi’nde öğretmenlerle uyumlu çalışma ortamı sağlayamıyorum.
  • X Lisesi’nde arkadaşlarımın beni dışlaması nedeniyle sosyal ortamda sıkıntı yaşıyorum.

Y Lisesi’nde arkadaşlarımın olduğunu ve öğretmenlerle daha uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu öğrendim. Bu nedenle, yeni okulumun Y Lisesi olmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

Ali Veli

Örnek Dilekçe 2

Öğretmen Değiştirme Talebi

Sayın Okul Müdürü,

Ben Ayşe Fatma, 9. sınıf öğrencisiyim. Şu anda X Lisesi’nde okumaktayım ancak öğretmenimle uyumlu çalışma ortamı sağlayamıyorum. Bu nedenle, öğretmenimi değiştirmenizi talep ediyorum. Sebepleri aşağıda belirtiyorum:

  • Öğretmenimle derslerde uyumlu çalışma ortamı sağlayamıyorum.
  • Öğretmenimle iletişimimde sıkıntı yaşıyorum.

Öğretmenimle uyumlu bir çalışma ortamı sağlayamadığım için derslerde başarım düşüyor. Bu nedenle, öğretmenimin değiştirilmesini talep ediyorum. Yeni öğretmenimin kim olacağı konusunda herhangi bir tercihim yoktur, sadece uyumlu bir çalışma ortamı sağlayabilecek bir öğretmenin atanmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

Ayşe Fatma