A'dan Z'ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları (2023
A'dan Z'ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları (2023

En Sık Kullanılan İngilizce Fiiller

İngilizce dilinde en sık kullanılan fiiller, günlük konuşma ve yazılı iletişimde sıklıkla kullanılan fiillerdir. Bu fiiller, dil öğreniminde temel yapıtaşlarından biridir. İngilizce dilinde en sık kullanılan fiiller arasında “to be”, “to have”, “to do”, “to say”, “to go”, “to get”, “to make”, “to know”, “to think” ve “to take” gibi fiiller yer alır.

“To be” Fiili

“To be” fiili, İngilizce dilindeki en temel fiillerden biridir. Bu fiil, varlık belirtmek için kullanılır. Örnek olarak, “I am a student” (Ben bir öğrenciyim), “You are a teacher” (Sen bir öğretmensin), “He is a doctor” (O bir doktor) gibi cümlelerde bu fiil kullanılır.

“To Have” Fiili

“To have” fiili, İngilizce dilinde sahip olma eylemini ifade etmek için kullanılır. Bu fiil, “have” ve “has” şeklinde kullanılabilir. Örnek olarak, “I have a car” (Ben bir arabaya sahibim), “She has a dog” (O bir köpeğe sahip) gibi cümlelerde bu fiil kullanılır.

Örnek Cümleler

Aşağıda, en sık kullanılan İngilizce fiillerle ilgili örnek cümleler yer almaktadır. 1. “To be”: – I am tired today. (Bugün yorgunum.) – She is a good singer. (O iyi bir şarkıcı.) – We are happy to see you. (Seni görmek bizi mutlu etti.) 2. “To have”: – He has a new job. (O yeni bir işe sahip.) – They have two children. (Onların iki çocuğu var.) – I have a headache today. (Bugün başım ağrıyor.) 3. “To do”: – What do you do for a living? (Geçimini nasıl sağlıyorsun?) – I do my homework every day. (Her gün ödevimi yaparım.) – He did a great job on the project. (Proje üzerinde harika bir iş çıkardı.) 4. “To say”: – She said she would come to the party. (O, partiye geleceğini söyledi.) – What did he say about the new movie? (Yeni film hakkında ne söyledi?) – They always say good things about you. (Senin hakkında her zaman iyi şeyler söylerler.) 5. “To go”: – I am going to the store. (Mağazaya gidiyorum.) – They went to the beach last weekend. (Geçen hafta sonu plaja gittiler.) – She is going to the gym after work. (İşten sonra spor salonuna gidecek.) 6. “To get”: – I need to get some groceries. (Birkaç market alışverişi yapmam gerekiyor.) – They got a new car last month. (Geçen ay yeni bir araba aldılar.) – She got a promotion at work. (İşinde terfi aldı.) 7. “To make”: – I am going to make dinner tonight. (Bu akşam yemek yapacağım.) – He made a mistake on the report. (Rapor üzerinde bir hata yaptı.) – She made a lot of money from her business. (İşinden çok para kazandı.) 8. “To know”: – Do you know how to swim? (Yüzmenin nasıl yapıldığını biliyor musun?) – He knows a lot about history. (Tarihte çok şey biliyor.) – They don’t know the answer to the question. (Sorunun cevabını bilmiyorlar.) 9. “To think”: – I think it’s going to rain today. (Bugün yağmur yağacak sanıyorum.) – She thinks he is a great musician. (O, harika bir müzisyen olduğunu düşünüyor.) – They think the restaurant is too expensive. (Restoranın çok pahalı olduğunu düşünüyorlar.) 10. “To take”: – Can you take me to the airport tomorrow? (Yarın beni havaalanına götürebilir misin?) – He took a picture of the sunset. (Gün batımının fotoğrafını çekti.) – She took a break from work to travel. (Seyahat etmek için işten bir mola aldı.)