Simple Past Tense Di’li Geçmiş Zaman Global Enstitü
Simple Past Tense Di’li Geçmiş Zaman Global Enstitü

Ingilizce In On At Örnek Cümleler

İngilizcede “in” kullanımı

“In” kelimesi, bir yerin içinde ya da bir sürecin bir parçası olarak kullanılır. Örneğin:
– I am in the office. (Ben ofisteyim.)
– She is studying in the library. (O, kütüphanede çalışıyor.)
– The meeting will be held in the conference room. (Toplantı konferans salonunda yapılacak.)

Örnek cümleler:

1. I usually have breakfast in the kitchen.
2. He is waiting for you in the lobby.
3. We watched a movie in the cinema last night.

İngilizcede “on” kullanımı

“On” kelimesi, bir yüzeyin üstünde ya da belirli bir tarihte kullanılır. Örneğin:
– The book is on the table. (Kitap masanın üstünde.)
– My birthday is on July 3rd. (Doğum günüm 3 Temmuz’da.)
– The painting on the wall is beautiful. (Duvar üzerindeki resim güzel.)

Örnek cümleler:

1. The cat is sleeping on the couch.
2. She put her bag on the chair and sat down.
3. They will have a meeting on Monday morning.

İngilizcede “at” kullanımı

“At” kelimesi, bir noktada ya da belirli bir saatte kullanılır. Örneğin:
– I am at the airport. (Ben havaalanındayım.)
– The party starts at 8 pm. (Parti saat 8’de başlıyor.)
– She is good at playing the piano. (O, piyano çalmada iyidir.)

Örnek cümleler:

1. I will meet you at the restaurant at 7 pm.
2. They live at the end of the street.
3. He is an expert at fixing cars.