İş Güvenliği Talimatı İş Güvenliği Engin OSGB
İş Güvenliği Talimatı İş Güvenliği Engin OSGB

Iş Güvenliği Talimati Ve Taahhütnamesi Örneği

Iş Güvenliği Talimatı Nedir?

Iş güvenliği talimatı, bir işyerinde çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bir belgedir. Bu belgede, işyerindeki riskler, alınacak önlemler ve işçilerin yapması gerekenler detaylı bir şekilde açıklanır.

Taahhütname Nedir?

Taahhütname, bir kişinin, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair yazılı bir sözleşmedir. Iş güvenliği taahhütnamesi de, işçinin iş güvenliği talimatına uymayı taahhüt ettiği yazılı bir sözleşmedir.

Iş Güvenliği Talimatı ve Taahhütnamesi Örneği

Aşağıda, bir iş güvenliği talimatı ve taahhütnamesi örneği verilmiştir:

Iş Güvenliği Talimatı

Bu iş güvenliği talimatı, [işyeri adı] işyerinde çalışan tüm işçiler için geçerlidir. İşyerindeki riskleri minimize etmek ve işçilerin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki kurallara uymak zorunludur:

  • İşçiler, işe başlamadan önce iş güvenliği eğitimi almak zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki tüm iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki tehlike işaretlerine dikkat etmek zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki tehlike kaynaklarını rapor etmek zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki acil durumlarda belirlenen prosedürlere uymak zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki güvenlik ekipmanlarını bozuk veya hasarlı olduğunda rapor etmek zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki yangın söndürme ekipmanlarının yerini bilmek zorundadır.
  • İşçiler, işyerindeki yangın söndürme ekipmanlarını kullanmak için eğitim almış olmalıdır.
  • İşçiler, işyerindeki yangın söndürme ekipmanlarını kullanırken uygun koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

Taahhütname

Bu taahhütnameyi imzalayan işçi, yukarıdaki iş güvenliği talimatına uymayı taahhüt eder. Aksi takdirde, işten çıkarılabilir ve gerekli yasal işlemler yapılabilir.

İşçi Adı ve Soyadı: [işçinin adı ve soyadı]

İşçi İmza: [işçinin imzası]

Tarih: [taahhüt tarihi]

Sonuç

Iş güvenliği talimatı ve taahhütnamesi, işçilerin çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak için önemli bir belgedir. İşverenlerin, işçilerin bu belgeye uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.