İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Tarafından Dönem İçi Etkinliği Olarak
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Tarafından Dönem İçi Etkinliği Olarak

Iş Sağlığı Ve Güvenliği Dönem Projesi Örnekleri

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların işyerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik ve ergonomik risklere maruz kalmalarını önlemek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla alınan önlemlerin bütünüdür. İş sağlığı ve güvenliği dönem projesi de bu önlemler arasındadır ve işyerindeki riskleri belirlemek, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için alınacak tedbirlerin planlanmasını içerir.

Dönem Projesi Nedir?

Dönem projeleri, öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek uygulama becerilerini geliştirdikleri projelerdir. İş sağlığı ve güvenliği bölümü öğrencileri de dönem boyunca aldıkları teorik derslerin sonunda işyerlerinde gerçekleştirilen projelerle uygulama yaparlar. Bu projelerde öğrenciler, işyerlerindeki riskleri belirler, tedbirler alır, iş kazalarını önler ve meslek hastalıklarının önüne geçerler.

Örnek Proje 1: İşyeri Değerlendirme

Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği dönem projesi yapmak isteyen öğrenciler, öncelikle işyerindeki riskleri belirlemek amacıyla bir işyeri değerlendirme çalışması yapabilirler. Bu çalışma sırasında öğrenciler, işyerindeki tehlikeli maddeleri belirler, çalışanların maruz kaldığı riskleri tespit eder ve işyerindeki ekipmanların güvenliği konusunda bir değerlendirme yaparlar.

Değerlendirme Adımları:

  1. İşyeri gezisi yapılır ve tehlikeli maddeler, ekipmanlar ve çalışanların maruz kaldığı riskler belirlenir.
  2. Değerlendirme sonuçları raporlanır ve işyeri yönetimine sunulur.
  3. Tedbirler alınır ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği korunur.

Örnek Proje 2: Eğitim Programı Hazırlama

Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği dönem projesi yapmak isteyen öğrenciler, çalışanların eğitim ihtiyacını belirleyerek bir eğitim programı hazırlayabilirler. Bu programda, çalışanlara işyerindeki riskler hakkında bilgi verilir, güvenli çalışma yöntemleri öğretilir ve iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemler anlatılır.

Eğitim Programı Adımları:

  1. İşyerindeki riskler belirlenir ve çalışanların eğitim ihtiyacı tespit edilir.
  2. Bir eğitim programı hazırlanır ve çalışanlara sunulur.
  3. Eğitim sonrası çalışanların bilgi düzeyi ölçülür ve eksiklikler giderilir.

Iş sağlığı ve güvenliği dönem projesi, işyerindeki riskleri belirleyerek, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınacak tedbirleri planlamak açısından son derece önemlidir. Bu projeler sayesinde, işyerleri daha güvenli hale gelir ve iş kazalarının önüne geçilir.