Hizmet Akdi Fesih Bildirimi (İşveren Tarafından Fesih)
Hizmet Akdi Fesih Bildirimi (İşveren Tarafından Fesih)

Işçinin Haklı Nedenle Feshi Ihtarname Örneği

Giriş

Bir işverenin çalışanını işten çıkarması, işçi açısından oldukça zor bir durumdur. Ancak, bazı durumlarda işçinin haklı nedenle işten çıkartılması zorunlu hale gelebilir. İşçinin haklı nedenle feshi durumunda işveren, işçiye ihtarname göndererek durumu bildirmek zorundadır. Bu yazıda, işçinin haklı nedenle feshi ihtarname örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Ihtarname Nedir?

Ihtarname, işverenin işçiye bir uyarı niteliğinde yazılı bir bildirim yapmasıdır. İşçi hakkında açılabilecek bir dava öncesinde, işveren tarafından ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu durum, işçinin ne gibi hatalar yaptığını açık bir şekilde belirtir ve işçiye bir şans daha tanır.

Haklı Nedenle Fesih Nedir?

Haklı nedenle fesih, işverenin işçiyi işten çıkartmasına sebep olan durumların var olduğu durumlarda gerçekleşir. İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi, işçinin hatalı davranışlarına veya çalışma performansındaki düşüşe bağlı olarak oluşabilir.

Işçinin Haklı Nedenle Feshi İçin İhtarname Örneği

Aşağıda, işçinin haklı nedenle feshi için ihtarname örneği yer almaktadır:

İHTARNAME

İşçi Adı-Soyadı:

İşyeri Adı:

İşe Giriş Tarihi:

İşin Tanımı:

İşveren Adı-Soyadı/Unvanı:

İşveren Adresi:

Tarih:

Konu: İş Sözleşmesinin Feshi

İşveren olarak, işçi olarak çalıştığınız kurumda görevli olduğunuz süre boyunca aşağıdaki sebeplerden dolayı iş sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetmekteyiz:

  1. İşyerindeki malzemelerin çalınması ve bu durumun işçinin görevli olduğu alanda gerçekleşmesi
  2. İşyerindeki malzemelerin kaybolması ve bu durumun işçinin görevli olduğu alanda gerçekleşmesi

Yukarıda belirtilen nedenler işyeri disiplin kurallarına aykırıdır ve işçinin görevini yerine getirmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu sebeplerden dolayı iş sözleşmeniz haklı bir nedenle feshedilmektedir.

İşverenin haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi, işçi tarafından dava edilmesi durumunda, işverenin dava sürecinde belirttiği sebepleri kanıtlaması gerekmektedir. Bu nedenle, işçiye gönderilen ihtarname belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, işveren açısından önem taşımaktadır.

İhtarname Örneği

Aşağıda, işçinin haklı nedenle feshi için bir diğer ihtarname örneği yer almaktadır:

İHTARNAME

İşçi Adı-Soyadı:

İşyeri Adı:

İşe Giriş Tarihi:

İşin Tanımı:

İşveren Adı-Soyadı/Unvanı:

İşveren Adresi:

Tarih:

Konu: İş Sözleşmesinin Feshi

İşveren olarak, işçi olarak çalıştığınız kurumda görevli olduğunuz süre boyunca aşağıdaki sebeplerden dolayı iş sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetmekteyiz:

  1. İşyerinde çalışan diğer işçilere sözlü veya fiziksel saldırıda bulunulması
  2. İşverenin talimatlarına uymama ve işverenin kurumunun itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunma

Yukarıda belirtilen nedenler işyeri disiplin kurallarına aykırıdır ve işçinin görevini yerine getirmemesi sonucunu doğurmuştur. Bu sebeplerden dolayı iş sözleşmeniz haklı bir nedenle feshedilmektedir.

İşverenin haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi, işçi tarafından dava edilmesi durumunda, işverenin dava sürecinde belirttiği sebepleri kanıtlaması gerekmektedir. Bu nedenle, işçiye gönderilen ihtarname belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, işveren açısından önem taşımaktadır.

Sonuç

İşçinin haklı nedenle feshi durumunda, işverenin belirli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir. İhtarname gönderimi de bu prosedürlerden biridir. İhtarname belgesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, işverenin davada lehine sonuç almasına yardımcı olacaktır.