İhtarname Nasıl Yollanır ? İhtarname Nasıl Çekilir?
İhtarname Nasıl Yollanır ? İhtarname Nasıl Çekilir?

Işçinin Haklı Sebeple Iş Akdini Feshi Ihtarname Örneği

İşçinin Haklı Sebep Nedir?

İş kanununa göre, işçinin haklı sebeple iş akdini feshetme hakkı vardır. Haklı sebep, işverenin iş sözleşmesini kendisi tarafından ihlal etmesi veya işçinin çalışma koşullarının insanlık dışı olması gibi durumlarda mevcuttur. Bunun yanı sıra, işverenin işçinin ücretini ödememesi veya işçinin mobbinge maruz kalması gibi durumlar da haklı sebep olarak kabul edilir.

Hangi Durumlarda Işçi Haklı Sebeple Iş Akdini Feshedebilir?

Işçi, işveren tarafından belirli bir süre içerisinde iş sözleşmesinin feshedilmesi için ihtarname aldıktan sonra, haklı sebeple iş akdini feshedebilir. Haklı sebebin varlığı, iş mahkemesi tarafından belirlenir. İş mahkemesi, haklı sebep olup olmadığına karar verirken, işçinin ve işverenin beyanlarını, delillerini ve işyerinin durumunu göz önünde bulundurur.

Ihtarname Nasıl Hazırlanır?

Ihtarname, işverenin işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğini bildirdiği resmi bir yazıdır. İhtarname, işçiye elden verilebileceği gibi, posta yoluyla da gönderilebilir. İhtarname, işçiye verilirken, ihtarname alındı belgesinin de alınması gerekmektedir.

Örnek Ihtarname

Sayın [İşçinin Adı Soyadı],

İş sözleşmemiz gereği, sizinle 3 gün içerisinde iş sözleşmesinin feshedileceğini bildirmek istiyoruz. Bu kararımız, [Haklı Sebep] sebebiyle alınmıştır.

İş sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili detaylı bilgiyi, elden size verilecek olan ihtarname ile öğrenebilirsiniz.

Saygılarımızla,

[İşverenin Adı Soyadı]

Örnek Işçinin Cevabı

Sayın [İşverenin Adı Soyadı],

Size göndermiş olduğunuz ihtarnameyi aldım. İş sözleşmemizin feshedileceğini ve [Haklı Sebep] sebebiyle feshedildiğini öğrendim.

Bu konuda gerekli yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Saygılarımla,

[İşçinin Adı Soyadı]