işletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesi ️ bilgi90
işletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesi ️ bilgi90

Işletmelerde Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi Örneği

Staj Sözleşmesi Nedir?

Staj sözleşmesi, işletmelerin öğrencilere sağladığı mesleki eğitim programlarında, öğrencilerin staj yapacakları süre boyunca işletme ile yaptıkları sözleşmedir. Bu sözleşme, öğrencinin staj yapacağı işletmenin taahhütlerini ve öğrencinin de stajına ilişkin yükümlülüklerini belirler. Ayrıca, stajın süresi, yeri, ücreti ve diğer detaylar da bu sözleşmede yer alır.

Staj Sözleşmesi Neden Önemlidir?

Staj sözleşmesi, işletme ve öğrenci arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. İşletme, stajyer için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür ve bu koşullar staj sözleşmesinde belirtilir. Ayrıca, stajyerin staj sırasında aldığı eğitim de bu sözleşme ile belirlenir. Öğrenci de stajına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür ve bu yükümlülükler de staj sözleşmesinde yer alır. Staj sözleşmesi, işletme ve öğrenci arasındaki hak ve sorumlulukları netleştirir ve her iki tarafın da mağdur olmasını önler.

Staj Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Staj sözleşmesi, işletme ve öğrenci arasında imzalanır. Sözleşmenin hazırlanması aşamasında, işletme ve öğrenci arasında birçok detay belirlenir. Öğrencinin staj yapacağı birim, stajın süresi, stajyerin ücreti, sigortası gibi detaylar bu aşamada belirlenir. Staj sözleşmesi, tarafların anlaşması sonucu hazırlanır ve imzalanır. Sözleşme imzalandıktan sonra, öğrenci stajına başlayabilir.

Staj Sözleşmesi Örneği

Aşağıda, işletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesi örneği yer almaktadır:

Staj Sözleşmesi

İşbu sözleşme, [İşletme Adı], adresi [Adres], [Telefon] numaralı telefondan ulaşılabilen [Yetkili Kişi] tarafından temsil edilen işletme ile [Öğrenci Adı] (aşağıda “Stajyer” olarak anılacaktır) arasında mesleki eğitim programı çerçevesinde staj yapılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde imzalanmıştır.

1- Stajyerin Yükümlülükleri:

Stajyer, işletmeye ait belirtilen birimde staj yapacak ve burada gerekli eğitimi alacaktır. Stajyer, kendisine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyer, staj sırasında işletmenin gizli bilgilerini paylaşamaz ve işletmenin itibarına zarar verecek davranışlarda bulunamaz.

2- İşletmenin Yükümlülükleri:

İşletme, stajyer için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. Stajyer, işletmenin belirlediği saatlerde staj yapacak ve işletmenin verdiği görevleri yerine getirecektir. Stajyerin staj sırasında işletmenin gizli bilgilerine erişimi olabilir ve işletme, stajyerin bu bilgileri paylaşmamasını garanti eder.

3- Staj Süresi:

Staj süresi [Süre] gündür. Stajın başlangıç tarihi [Başlangıç Tarihi] ve bitiş tarihi [Bitiş Tarihi]’dir.

4- Ücret:

Stajyerin stajı karşılığında işletme tarafından ödenecek ücret [Ücret] TL’dir. Bu ücret, stajyerin stajı boyunca ödemelerin yapılacağı tarihlerde ödenecektir.

5- Sigorta:

Stajyerin sigortası, işletme tarafından karşılanacaktır.

6- İhtar Hakkı:

Bu sözleşme, her iki tarafça da ihlal edildiği takdirde feshedilebilir. Fesih hakkı, ihlalin tebliği tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yazılı olarak kullanılmalıdır.

7- Yargı Yeri:

Bu sözleşmeyle ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda [İşletme Adı] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş ve teslim edilmiştir.

Stajyer

[Öğrenci Adı]

İşletme

[İşletme Adı]