İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nelerdir? Haklı nedenle fesih
İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nelerdir? Haklı nedenle fesih

Işverenin Haklı Nedenle Fesih Ihtarname Örneği

Bir işçinin iş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenler, işçiye haklı nedenle fesih ihtarname göndermek zorundadır. Bu ihtarname, işçiye fesih nedenini belirten ve işçinin bu nedeni düzeltmesi için belirli bir süre veren resmi bir belgedir. Bu nedenle, işverenler için hazırlanmış birkaç örnek ihtarname bulunmaktadır.

Ihtarname Nedir?

Ihtarname, işverenin iş sözleşmesini feshetmek istediği işçiye gönderdiği resmi bir belgedir. Bu belge, işçiye fesih nedenini belirten ve işçinin bu nedeni düzeltmesi için belirli bir süre tanıyan bir bildirimdir. İşveren, işçiye ihtarname göndermeden önce, fesih nedenini kanıtlayacak belgeleri hazırlamalı ve işçinin savunmasını dinlemelidir.

Ihtarname Örneği

Bir işverenin haklı nedenle fesih ihtarname örneği şöyle olabilir:

Sayın [İşçi Adı Soyadı],

Bu yazı ile iş sözleşmeniz, işyerinde [Fesih Nedeni] nedeniyle haklı nedenle feshedilmiştir. [Fesih Nedeni] nedeniyle işinizi düzeltmeniz için size [Belirli Bir Süre] süre verilmiştir.

Bu süre içinde [Fesih Nedeni] nedeniyle işinizi düzeltmezseniz, iş sözleşmeniz sona erecektir. İş sözleşmenizin sona ermesinin ardından, size kanuni haklarınız hakkında bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

[İşveren Adı]

Örnek Durum: İşçinin Performansı Yetersiz

Bir işçinin performansı yetersiz olduğunda, işverenler iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilirler. İşverenler, işçinin performansının yetersiz olduğunu kanıtlayacak belgeleri hazırlamalı ve işçinin savunmasını dinlemelidir. İşverenler, işçiye performansını düzeltmesi için belirli bir süre vererek, haklı nedenle fesih ihtarname gönderebilirler.

Bir işverenin, işçinin performansı yetersiz olduğu gerekçesiyle gönderebileceği haklı nedenle fesih ihtarname örneği şöyle olabilir:

Sayın [İşçi Adı Soyadı],

Bu yazı ile iş sözleşmeniz, işyerindeki performansınızın yetersizliği nedeniyle haklı nedenle feshedilmiştir. Performansınızın yetersizliğini düzeltmeniz için size [Belirli Bir Süre] süre verilmiştir.

Bu süre içinde performansınızı düzeltmezseniz, iş sözleşmeniz sona erecektir. İş sözleşmenizin sona ermesinin ardından, size kanuni haklarınız hakkında bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

[İşveren Adı]

Örnek Durum: İşçinin Disiplinsiz Davranışları

Bir işçinin disiplinsiz davranışları, işverenin haklı nedenle fesih ihtarname göndermesine neden olabilir. İşverenler, işçinin disiplinsiz davranışlarını kanıtlayacak belgeleri hazırlamalı ve işçinin savunmasını dinlemelidir. İşverenler, işçiye disiplinli davranması için belirli bir süre vererek, haklı nedenle fesih ihtarname gönderebilirler.

Bir işverenin, işçinin disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderebileceği haklı nedenle fesih ihtarname örneği şöyle olabilir:

Sayın [İşçi Adı Soyadı],

Bu yazı ile iş sözleşmeniz, işyerindeki disiplinsiz davranışlarınız nedeniyle haklı nedenle feshedilmiştir. Disiplinli davranmanız için size [Belirli Bir Süre] süre verilmiştir.

Bu süre içinde disiplinli davranmazsanız, iş sözleşmeniz sona erecektir. İş sözleşmenizin sona ermesinin ardından, size kanuni haklarınız hakkında bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

[İşveren Adı]