Mach İthalat İhracat added a new photo. Mach İthalat İhracat Facebook
Mach İthalat İhracat added a new photo. Mach İthalat İhracat Facebook

Ithalat Ihracat Şirketi Ana Sözleşme Örneği

Giriş

Bir ithalat ihracat şirketi kurarken, ana sözleşme taslağı hazırlamak oldukça önemlidir. Ana sözleşme, şirketin faaliyetlerini yürüteceği yasal çerçeveyi belirler ve şirketin kuruluş aşamasında herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmamasını sağlar. Bu yazıda, bir ithalat ihracat şirketi ana sözleşme örneği üzerinde durulacaktır.

Sözleşmenin İçeriği

Bir ithalat ihracat şirketi ana sözleşmesi, belirli bir takım bilgileri içermelidir. Şirketin adı, merkezi, amacı, sermayesi, yönetim kurulu, denetçi, faaliyet konuları, şirketin tasfiyesi gibi konular bu sözleşmede yer alır. Ayrıca, şirketin ortakları arasındaki ilişkiler, kar paylaşımı, ortakların hak ve sorumlulukları, ortakların şirketten ayrılma prosedürleri gibi konular da ana sözleşmede belirtilir.

Örnek 1

Aşağıdaki örnek, bir ithalat ihracat şirketi ana sözleşmesi taslağıdır:

Şirketin Adı:

______________________ İthalat İhracat Limited Şirketi

Şirketin Merkezi:

______________________ adresinde yerleşiktir.

Şirketin Amacı:

1- _________________________.

2- _________________________.

3- _________________________.

Şirketin Sermayesi:

Şirketin sermayesi _________________________ TL’dir.

Yönetim Kurulu:

Şirketin yönetim kurulu _________________________ kişiden oluşur.

Denetçi:

Şirketin denetçisi _________________________ kişidir.

Faaliyet Konuları:

Şirketin faaliyet konuları şunlardır:

1- _________________________.

2- _________________________.

3- _________________________.

Şirketin Tasfiyesi:

Şirketin tasfiyesi, ortakların oybirliğiyle karar vermesi halinde gerçekleşir.

Örnek 2

Bir diğer örnek ise şöyle olabilir:

Şirketin Adı:

______________________ İthalat İhracat Anonim Şirketi

Şirketin Merkezi:

______________________ adresinde yerleşiktir.

Şirketin Amacı:

1- _________________________.

2- _________________________.

3- _________________________.

Şirketin Sermayesi:

Şirketin sermayesi _________________________ TL’dir.

Yönetim Kurulu:

Şirketin yönetim kurulu _________________________ kişiden oluşur.

Denetçi:

Şirketin denetçisi _________________________ kişidir.

Faaliyet Konuları:

Şirketin faaliyet konuları şunlardır:

1- _________________________.

2- _________________________.

3- _________________________.

Ortakların Hak ve Sorumlulukları:

Ortaklar, şirketin yönetiminde söz hakkına sahiptirler ve kar payları, şirketin karına göre belirlenir.

Kar Paylaşımı:

Şirket karı, ortakların hisselerine göre paylaştırılır.

Ortakların Şirketten Ayrılma Prosedürleri:

Ortaklar, şirketten ayrılmak istediklerinde, yazılı bir beyanla bunu belirtirler ve yönetim kurulu kararında belirtilen prosedüre göre hareket edilir.