Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibinde Şikayet Dilekçesi İlişkin
Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibinde Şikayet Dilekçesi İlişkin

Kambiyo senetleri, ticari işlemlerde sıklıkla kullanılan ve özellikle borç takibi sürecinde önemli belgelerdir. Ancak, bazı durumlarda kambiyo senetleri hatalı düzenlenebilir veya borçlu tarafından ödenmeyebilir. Bu durumda, borçlu tarafından kambiyo takibinde borca itiraz dilekçesi yazılması gerekmektedir.

Kambiyo Takibi Nedir?

Kambiyo takibi, bir kambiyo senedinin ödeme tarihinde ödenmediği durumlarda, senedi düzenleyen veya senet üzerinde hak sahibi olan kişinin alacağını tahsil etmek için başvurduğu hukuki bir işlemdir. Kambiyo senetleri, poliçe, çek ve bono gibi belgeleri içerir.

Borca İtiraz Dilekçesi Nedir?

Borca itiraz dilekçesi, bir borçlu tarafından borcun ödenmediği veya borçlunun borcu kabul etmediği durumlarda, alacaklıya yazılan resmi bir belgedir. Kambiyo takibinde borca itiraz dilekçesi, borçlu tarafından kambiyo senedinin ödeme tarihinde ödenmediğini ve borcunun olmadığını belirtir.

Kambiyo Takibinde Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kambiyo takibinde borca itiraz dilekçesi yazarken, aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

Senedin bilgileri:

 • Senedin tarihi
 • Senedin numarası
 • Senedin tutarı
 • Senedin düzenleyicisi
 • Senedin hamili (varsa)

Borçlu bilgileri:

 • Borçlunun adı ve soyadı (veya şirket adı)
 • Borçlunun adresi
 • Borçlunun telefon numarası

Borçlu tarafından yapılan itirazın nedeni:

 • Borçlu tarafından senedin kabul edilmediği veya yanlış düzenlendiği
 • Borçlunun senedin ödeme tarihinde ödeme yapmadığı

İtirazın gerekçesi:

 • Borçlu tarafından yapılan ödemenin senet tutarından daha az olduğu
 • Borçlu tarafından yapılan ödemenin senedin ödeme tarihinden sonra yapıldığı
 • Borçlu tarafından yapılan ödemenin senedin hamiline değil, senedin düzenleyicisine yapıldığı

Örnek 1:

Sayın …………..

Size hitaben, tarafımızdan düzenlenen ve tarafınıza ibraz edilen ……………. tarihli ve ………….. numaralı senede dayalı olarak yapılan takip işlemlerine itiraz ediyorum.

Senet, tarafımızca düzenlenirken yanlışlıkla ………….. TL yerine ………….. TL olarak yazılmıştır.

Senet tutarına itirazımız bulunmakta olup, senedin doğru tutarının ………….. TL olduğunu belirtiriz.

Saygılarımla,

Örnek 2:

Sayın …………..

Size hitaben, tarafınıza ibraz edilen ……………. tarihli ve ………….. numaralı senede dayalı olarak yapılan takip işlemlerine itiraz ediyorum.

Senet, tarafımızca düzenlenirken yanlışlıkla ………….. TL yerine ………….. TL olarak yazılmıştır.

Bu nedenle, senet tutarına itirazımız bulunmakta olup, senedin doğru tutarının ………….. TL olduğunu belirtiriz.

Saygılarımla,