Kat İrtifakı kurulması ve Bay Bina ve Toplu Yapı
Kat İrtifakı kurulması ve Bay Bina ve Toplu Yapı

Kat Irtifakı Yönetim Planı Örneği 2014

Ne İşe Yarar?

Kat irtifakı yönetim planı, bir apartman veya site gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapılarda, ortak alanların kullanımı ve bakımı gibi konuları düzenleyen bir belgedir. Bu belge, apartman veya site yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını belirler ve kat maliklerinin haklarını korur. Ayrıca, kat irtifakı yönetim planı, yapının değerinin korunmasına da yardımcı olur.

Nasıl Oluşturulur?

Kat irtifakı yönetim planı, tapu sicil müdürlüğüne başvurularak oluşturulur. Yönetim planı, kat malikleri kurulu tarafından hazırlanır ve imzalanır. Daha sonra, tapu müdürlüğüne başvurularak yönetim planı tescil edilir. Yönetim planı, tescil edildikten sonra yürürlüğe girer.

Örnekler

Örnek 1: Bir apartmanın kat irtifakı yönetim planında, ortak alanların kullanımı ve bakımı gibi konular düzenlenmiştir. Apartmanın bahçesi, çocuk oyun alanı, spor salonu ve asansör gibi ortak alanların kullanımı, her kat malikinin eşit haklara sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, ortak alanların temizliği ve bakımı için yöneticinin görevleri ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Örnek 2: Bir sitede, kat irtifakı yönetim planında, yapılan tadilatlar ile ilgili konular düzenlenmiştir. Yönetim planında, site sakinlerinin yapacağı tadilatların hangi koşullara uygun olması gerektiği, tadilatların site estetiğine uygun olması ve site yöneticisinin izni alınması gibi konular belirtilmiştir. Bu sayede, sitede yapılan tadilatların uygunluğu ve estetiğe uygunluğu kontrol altında tutulmuştur.

Sonuç

Kat irtifakı yönetim planı, apartman veya site gibi yapılarda ortak alanların kullanımı ve bakımı gibi konuları düzenleyen önemli bir belgedir. Yönetim planı, yapının değerinin korunmasına ve kat maliklerinin haklarının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, yönetim planı sayesinde, yapının düzenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi sağlanır.