Avta Tatİl Köyü 14.01.20023 Günlü Kat Malİklerİ Genel Kurul Toplantı
Avta Tatİl Köyü 14.01.20023 Günlü Kat Malİklerİ Genel Kurul Toplantı

Giriş

Kat malikleri toplantısı, bir apartman veya site ortamında, tüm kat maliklerinin bir araya gelerek ortak konuları görüşmek için yaptığı bir toplantıdır. Bu toplantılar, genellikle olağan olarak yılda bir veya iki kez yapılır. Ancak bazı durumlarda, acil bir durum veya önemli bir konu hakkında görüşmek gerektiğinde, kat malikleri olağanüstü toplantı yapabilirler.

Kat Malikleri Olağanüstü Toplantı Talep Etme

Kat malikleri olağanüstü toplantı talep etmek için, bir dilekçe hazırlayarak diğer kat maliklerine imza attırmaları gerekmektedir. Bu dilekçede, olağanüstü toplantı yapılacak konu açık bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, binanın bakımı veya onarımı için acil bir durum olabilir veya yönetimle ilgili bir konu hakkında görüşmek gerekebilir.

Dilekçe Örneği

Aşağıda, kat malikleri olağanüstü toplantı talep etmek için kullanılabilecek bir dilekçe örneği verilmiştir: Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Biz, x apartmanı kat malikleri olarak, aşağıdaki konular hakkında olağanüstü toplantı talep ediyoruz: 1. Bina çatısında bulunan su izolasyonu sorunu 2. Asansörlerin bakımı ve onarımı 3. Apartman girişindeki güvenlik sorunları Bu konuların acil bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz ve tüm kat maliklerinin bu konular hakkında bilgilendirilmesi ve karar alınması için bir olağanüstü toplantı yapılmasını talep ediyoruz. Saygılarımızla, (x apartmanı kat malikleri)

Dilekçe İmza Toplama

Dilekçe hazırlandıktan sonra, tüm kat maliklerine imza toplamak gerekmektedir. Bu imzalar, dilekçenin sonuna eklenmelidir. İmza toplama işlemi tamamlandıktan sonra, dilekçe yönetim kuruluna teslim edilmelidir. Yönetim kurulu, dilekçeyi inceledikten sonra, uygun gördüğü tarih ve saatte olağanüstü toplantıyı düzenleyecektir.

Sonuç

Kat malikleri olağanüstü toplantı talebi, birçok durumda önemli bir adımdır. Bu toplantılar, tüm kat maliklerinin ortak konuları görüşmesi ve karar alması için çok önemlidir. Yukarıda verilen örnek dilekçe ile, kat malikleri olağanüstü toplantı talebi yapmak oldukça kolaydır. Ancak, her zaman için yönetim kurulu ile işbirliği yaparak, sorunların çözümü için ortak bir çaba göstermek önemlidir.