Kıdem Tazminatı Hesaplama 2022 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Ne Kadar
Kıdem Tazminatı Hesaplama 2022 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Ne Kadar

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri Muhasebe 2019

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işveren tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin çalıştığı süreye ve işveren tarafından ödenen ücrete bağlı olarak hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı süreye ve işveren tarafından ödenen ücrete bağlı olarak yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır:

Kıdem Tazminatı = (Brüt Ücret / 30) * (Çalışılan Yıl Sayısı * 12 + Çalışılan Ay Sayısı) * Katsayı

Bu formülde, brüt ücret işveren tarafından ödenen ücrettir. Çalışılan yıl sayısı ve çalışılan ay sayısı ise işçinin işe başladığı tarihten itibaren hesaplanır. Katsayı ise 30’dur.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

Örnek 1:

Bir işçinin işe başlama tarihi 01.01.2010, işten ayrılma tarihi 01.01.2019 ve brüt ücreti 3.000 TL olsun. Bu işçinin kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

Kıdem Tazminatı = (3.000 / 30) * (9 * 12 + 0) * 30

Kıdem Tazminatı = 81.000 TL

Örnek 2:

Bir işçinin işe başlama tarihi 01.05.2015, işten ayrılma tarihi 01.03.2019 ve brüt ücreti 2.500 TL olsun. Bu işçinin kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

Kıdem Tazminatı = (2.500 / 30) * (3 * 12 + 10) * 30

Kıdem Tazminatı = 34.250 TL

Sonuç

Kıdem tazminatı, işçilerin haklarını korumak için önemli bir tazminattır. İşçilerin işverenleri tarafından haklarının ihlal edilmesi durumunda, kıdem tazminatı talep edebilirler. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, işçinin çalıştığı süre ve ücret dikkate alınmalıdır.