Kira sözleşmesi Kiracı tahliye forum
Kira sözleşmesi Kiracı tahliye forum

“Kiracıyı Evden Çıkarmak Için Ihtarname Örneği” – Haber, Tavsiye, İnceleme veya Öğretici Blog

1. Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Ihtarname Nedir?

Kiracıyı evden çıkarmak için ihtarname, kiracıya belirli bir süre içinde evi terk etmesi gerektiğini bildiren bir yazılı uyarıdır. Kiracı sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği veya sözleşmeyi ihlal ettiği durumlarda, ev sahibi ihtarname gönderebilir.

2. “Kiracıyı Evden Çıkarmak Için Ihtarname Örneği” Nasıl Oluşturulur?

İhtarname örneği, ev sahipleri için çevrimiçi olarak temin edilebilir. Birçok hukuk firması ve web sitesi, bu tür örnekleri ücretsiz olarak sunar. İhtarname örneği, ev sahibi adı ve adresi, kiracı adı ve adresi, kira sözleşmesinin tarihi, kiracının ihtarname ile uyarılması gereken nedenler ve kiracının kaç gün içinde evi terk etmesi gerektiği gibi ayrıntıları içermelidir.

3. “Kiracıyı Evden Çıkarmak Için Ihtarname Örneği” Nasıl Gönderilir?

İhtarname, noter tasdikli bir iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilmelidir. Ev sahibi, ihtarnameyi kiracının adresine gönderir ve kurye şirketinin teslim aldığına dair bir belgeyi saklar. Bu belge, kiracının ihtarnameyi aldığını kanıtlar.

4. “Kiracıyı Evden Çıkarmak Için Ihtarname Örneği” Örneği

Örneğin biri:

İHTARNAMENİN TARİHİ: [Tarih]

ADRES: [Ev Sahibi Adresi]

ALICI ADI VE ADRESİ: [Kiracı Adı ve Adresi]

Konu: [Kiracının İhtarname İle Uyarılması Gereken Nedenler]

Sayın [Kiracı Adı],

Size bu mektupla, [Kira Sözleşmesi Tarihi] tarihli kira sözleşmesi uyarınca [Adres] adresindeki kiralık mülkünüzdeki haklarınızı ihlal ettiniz ve bu nedenle sizinle kira sözleşmesini feshetmek zorundayım.

Size burada, [İhtarname İle Uyarılması Gereken Nedenler] nedeniyle çıkış yapmanız için son tarih olan [Çıkış Tarihi] tarihine kadar süre veriyorum. Bu sürenin sonunda evden çıkmazsanız, yasal yollara başvuracağım.

Noter tasdikli bu iadeli taahhütlü mektup, size [Tarih] tarihinde teslim edilmiştir.

Saygılarımla,

[Ev Sahibi İmzası]

5. “Kiracıyı Evden Çıkarmak Için Ihtarname Örneği” Örneği 2

Örneğin ikincisinde:

İHTARNAMENİN TARİHİ: [Tarih]

ADRES: [Ev Sahibi Adresi]

ALICI ADI VE ADRESİ: [Kiracı Adı ve Adresi]

Konu: [Kiracının İhtarname İle Uyarılması Gereken Nedenler]

Sayın [Kiracı Adı],

Size bu mektupla, [Kira Sözleşmesi Tarihi] tarihli kira sözleşmesi uyarınca [Adres] adresindeki kiralık mülkünüzdeki haklarınızı ihlal ettiniz ve bu nedenle sizinle kira sözleşmesini feshetmek zorundayım.

Size burada, [İhtarname İle Uyarılması Gereken Nedenler] nedeniyle çıkış yapmanız için son tarih olan [Çıkış Tarihi] tarihine kadar süre veriyorum. Bu sürenin sonunda evden çıkmazsanız, yasal yollara başvuracağım.

Not: Bu ihtarname size iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir. Gönderi takip numarası [Takip Numarası] dir. Size [Tarih] tarihinde teslim edilmiştir.

Saygılarımla,

[Ev Sahibi İmzası]

6. Sonuç

Kiracıyı evden çıkarmak için ihtarname göndermek, ev sahipleri için ciddi bir adımdır. İhtarname, ev sahibinin kiracıyı uyarmasına ve yasal yollara başvurmadan önce bir çözüm bulmasına yardımcı olabilir. Ancak, ev sahibinin ihtarnameyi doğru şekilde hazırlaması ve göndermesi önemlidir. Bu nedenle, ev sahiplerinin örnek ihtarname örneklerinden yararlanarak doğru bir şekilde hazırlamaları önerilir.