“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Seminerine Yoğun İlgi Çorlu
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Seminerine Yoğun İlgi Çorlu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanter Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kullanımıyla ilgili kuralları belirleyen bir düzenlemedir. Bu kanunun amacı, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Bu nedenle, KVKK uyarınca bir envanter oluşturmak, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri, bir kurumun veya işletmenin işlediği kişisel verilerin tam bir listesidir. Bu envanterde, hangi kişisel verilerin işlendiği, işleme amaçları, işlenen verilerin kaynağı ve kimlerle paylaşıldığı gibi bilgiler yer alır. Bu envanter, KVKK’nın gerekliliklerini yerine getirmek için oluşturulmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri Nasıl Oluşturulur?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri oluşturmak için, öncelikle kurumun veya işletmenin hangi kişisel verileri işlediğini belirlemek gereklidir. Bu veriler, müşteri bilgileri, çalışan bilgileri, finansal bilgiler gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Ardından, her kategori için hangi verilerin işlendiği, işleme amaçları, kaynakları ve paylaşımı belirtilir. Bu bilgiler bir tablo şeklinde veya bir yazılım aracılığıyla kaydedilebilir. Envanterin güncellenmesi de düzenli olarak yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri Örneği

Örneğin, bir şirketin KVKK uyarınca bir envanter oluşturması gerekiyorsa, envanteri aşağıdaki gibi olabilir:

Kategori İşlenen Veriler İşleme Amaçları Kaynaklar Paylaşılan Kişiler/Kurumlar
Müşteri Bilgileri Ad, Soyad, Doğum Tarihi, TC Kimlik No, Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi Ürün/Hizmet Satışı, Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri Başvuru Formu, Web Sitesi, Sosyal Medya, Satış Noktaları Kargo Şirketleri, Bankalar, Sigorta Şirketleri
Çalışan Bilgileri Ad, Soyad, TCKN, Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Maaş Bilgileri, İşe Giriş Tarihi Personel İşlemleri, Bordro İşlemleri, Performans Değerlendirme İş Başvuru Formu, İşe Alım Süreci, İdari İşler Birimi Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sağlık Sigortası Şirketleri
Finansal Bilgiler Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri Online Ödeme İşlemleri Web Sitesi, Ödeme Kuruluşları Bankalar, Ödeme Kuruluşları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Envanteri Örneği

Bir başka örnek ise bir avukatlık bürosunun KVKK uyarınca oluşturması gereken envanter aşağıdaki gibi olabilir:

Kategori İşlenen Veriler İşleme Amaçları Kaynaklar Paylaşılan Kişiler/Kurumlar
Müvekkil Bilgileri Ad, Soyad, TCKN, Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Dava Bilgileri Hukuki Danışmanlık ve Temsil Hizmetleri Müvekkil Başvuru Formu, Sözleşmeler Mahkemeler, İcra Kurumları, Noterler
Çalışan Bilgileri Ad, Soyad, TCKN, Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Maaş Bilgileri, İşe Giriş Tarihi Personel İşlemleri, Bordro İşlemleri, Performans Değerlendirme İş Başvuru Formu, İşe Alım Süreci, İdari İşler Birimi Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sağlık Sigortası Şirketleri
Finansal Bilgiler Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgileri Muhasebe İşlemleri Fatura, Ödeme Makbuzu Vergi Dairesi, Bankalar, Mali Müşavir

Bu örnekler, KVKK’nın gerekliliklerine uygun bir envanter oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir envanter oluşturarak, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu konuda yasal yükümlülükleri yerine getirmek mümkündür.