S.S. Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifi
S.S. Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifi

Giriş

Kooperatifler, ortakların bir araya gelerek işletme sahibi oldukları ve kar paylaştıkları bir iş modelidir. Genel kurul toplantıları, kooperatif üyelerinin karar alma sürecinde en önemli etkinliklerinden biridir. Bu nedenle, toplantılarda alınan kararların tutulması ve tutanağın doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Nedir?

Kooperatif genel kurul toplantı tutanağı, kooperatif üyelerinin bir araya geldiği genel kurul toplantısının kararlarının yazılı şekilde tutulduğu belgedir. Bu belge, kooperatifin gelecekte alacağı kararlarda referans alınır ve kooperatifin yönetimi tarafından kullanılır.

Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Kooperatif genel kurul toplantı tutanağı hazırlanırken, öncelikle toplantının tarihini, saatinde ve yerini belirtilmelidir. Toplantıda alınan kararlar, tartışılan konular ve oy sonuçları tutanağa yazılır. Tutanağın doğru bir şekilde hazırlanması için, toplantıya katılanların isimleri, kimlik numaraları ve imzaları da belirtilmelidir.

Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

Aşağıda, kooperatif genel kurul toplantı tutanağı örneği verilmiştir: Toplantı Tarihi: 01/01/2021
Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Katılımcılar:
– Ali Özcan (Kimlik No: 12345678910)
– Fatma Yılmaz (Kimlik No: 10987654321)
– Ahmet Demir (Kimlik No: 10982345678)
– Ayşe Kaya (Kimlik No: 10981234567)
Gündem Maddeleri:
1- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrasi
2- Gelir Gider Tablosunun Okunması ve İbrasi
3- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
4- Dilek ve Temenniler
Kararlar:
1- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.
2- Gelir Gider Tablosu okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.
3- Yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Seçilen üyeler şunlardır:
– Ali Özcan (Başkan)
– Fatma Yılmaz (Üye)
– Ahmet Demir (Üye)
– Ayşe Kaya (Üye)
4- Dilek ve temenniler bölümünde üyelerden gelen öneriler dinlendi ve not alındı.
Toplantı Bitiş Saati: 16:00

Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 2

Aşağıda, başka bir kooperatif genel kurul toplantı tutanağı örneği verilmiştir: Toplantı Tarihi: 15/02/2021
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Kooperatif Şubesi
Katılımcılar:
– Mustafa Kara (Kimlik No: 12345678910)
– Hatice Yılmaz (Kimlik No: 10987654321)
– Mehmet Demir (Kimlik No: 10982345678)
– Esra Kaya (Kimlik No: 10981234567)
Gündem Maddeleri:
1- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrasi
2- Gelir Gider Tablosunun Okunması ve İbrasi
3- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
4- Kooperatif Binasının Onarımı
5- Dilek ve Temenniler
Kararlar:
1- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.
2- Gelir Gider Tablosu okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.
3- Yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Seçilen üyeler şunlardır:
– Mustafa Kara (Başkan)
– Hatice Yılmaz (Üye)
– Mehmet Demir (Üye)
– Esra Kaya (Üye)
4- Kooperatif binasının onarımı için gerekli bütçenin ayrılması oybirliğiyle kabul edildi.
5- Dilek ve temenniler bölümünde üyelerden gelen öneriler dinlendi ve not alındı.
Toplantı Bitiş Saati: 12:00

Sonuç

Kooperatif genel kurul toplantı tutanağı, kooperatiflerin karar alma sürecinde çok önemli bir belgedir. Doğru bir şekilde hazırlanması ve tutulması, kooperatifin geleceği için çok önemlidir. Yukarıda verilen örnekler, kooperatif genel kurul toplantı tutanağı hazırlama konusunda fikir vermesi açısından faydalı olabilir.