Top 20 inşaatlarda komşu payı nedir en iyi 2022
Top 20 inşaatlarda komşu payı nedir en iyi 2022

Kooperatif Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Nedir?

Kooperatif kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir kooperatifin arsa sahibi olarak, inşaat işini üstlenen müteahhit ile yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle, kooperatifin arsası üzerinde müteahhit bir konut projesi inşa eder ve kooperatif üyelerinin belirli bir katılım payı karşılığında daire sahibi olmasını sağlar.

Neden Yapılır?

Bir kooperatifin arsası genellikle konut inşaatı için uygun bir alan olmasına rağmen, kooperatif üyelerinin çoğunun bu inşaat için gerekli olan yüksek miktardaki parayı bulması zor olabilir. Bu nedenle kooperatif, arsasını inşaat işini üstlenecek bir müteahhide verir ve kat karşılığı sözleşme yaparak, üyelerin daire sahibi olmasını sağlar.

Sözleşme Örneği

Bir kooperatifin, müteahhit ile yapacağı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aşağıdaki gibi olabilir:

1- Sözleşme tarafları:

Kooperatif adı ve adresi

Müteahhit adı ve adresi

2- Sözleşmenin konusu:

Kooperatifin arsası üzerinde müteahhit tarafından konut projesi inşa edilmesi ve kooperatif üyelerine daire satışı yapılmasıdır.

3- Projenin niteliği:

Proje kapsamında kaç adet daire yapılacağı, dairelerin özellikleri, bina dış cephesi, ortak kullanım alanları gibi detaylar belirtilir.

4- Katılım payı:

Her kooperatif üyesinin proje için ödeyeceği katılım payı belirtilir.

5- Ödeme planı:

Katılım payının nasıl ödeneceği, proje bitiminde daire bedelinin nasıl ödeneceği gibi detaylar belirtilir.

6- Projenin süresi:

Projenin başlama ve bitiş tarihleri belirtilir.

7- Sözleşmenin feshi:

Sözleşmenin hangi koşullarda feshedileceği belirtilir.

Örnek Uygulamalar

Bir kooperatifin, müteahhit ile yaptığı bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği şu şekilde olabilir:

1- Kooperatifin arsası üzerinde 5 katlı bir bina inşa edilecektir.

2- Binada toplam 20 adet daire bulunacaktır.

3- Dairelerin büyüklükleri 100-150 metrekare arasında olacaktır.

4- Dairelerin özellikleri (kaç oda, kaç banyo vb.) belirtilir.

5- Her kooperatif üyesi, projeye 50.000 TL katılım payı ödeyecektir.

6- Proje bitiminde, her daire için belirtilen bedel ödenecektir.

7- Projenin süresi 2 yıl olacaktır.

8- Sözleşme, kooperatifin proje için gerekli olan katılım payını ödeyemediği durumlarda feshedilebilir.

Sonuç

Kooperatif kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir kooperatifin arsası üzerinde inşaat yapmak için uygun bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kooperatif üyeleri, daire sahibi olabilirler. Ancak, sözleşmede belirtilen detayların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve anlaşmanın doğru bir şekilde yapılması önemlidir.