kızgın kinematik rüşvet metalurji ve malzeme staj defteri örneği
kızgın kinematik rüşvet metalurji ve malzeme staj defteri örneği

Kou Endüstri Mühendisliği Staj Defteri Örneği

Staj, öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları teorik bilgileri uygulama fırsatı buldukları önemli bir deneyimdir. Kou Endüstri Mühendisliği öğrencileri de staj dönemlerinde staj defteri tutmak zorundadırlar. Bu makalede, Kou Endüstri Mühendisliği staj defteri örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Staj Defteri Nedir?

Staj defteri, öğrencilerin staj dönemi boyunca yaptıkları işleri, karşılaştıkları sorunları, çözüm yöntemlerini ve öğrendikleri bilgileri detaylı bir şekilde kaydettikleri bir belgedir. Staj defteri, öğrencilerin staj sürecindeki gelişimlerini takip etmelerine ve staj sonunda staj yaptıkları kuruma sunmalarına yardımcı olur.

Kou Endüstri Mühendisliği Staj Defteri Örneği

Kou Endüstri Mühendisliği staj defteri, öğrencilerin staj sürecinde tutmaları gereken bir defterdir. Bu defterde, öğrencilerin aşağıdaki bilgileri kaydetmeleri gerekmektedir:

 • Staj yaptığı kurum ve departmanın adı
 • Stajın başlama ve bitiş tarihi
 • Staj sırasında yaptığı işler ve görevleri
 • Karşılaştığı sorunlar ve bu sorunları nasıl çözdüğü
 • Öğrendiği yeni bilgiler ve tecrübeler
 • Staj sonunda elde ettiği kazanımlar ve hedefleri

Örnek 1

Bir Kou Endüstri Mühendisliği öğrencisi, staj dönemi boyunca bir üretim firmasında çalıştı. Bu öğrencinin staj defterinde şu bilgiler yer almaktadır:

 • Staj yaptığı kurum: ABC Üretim A.Ş.
 • Departman: Üretim Planlama
 • Başlama tarihi: 01.06.2021
 • Bitiş tarihi: 30.06.2021
 • Yapılan işler: Üretim planlama süreçlerine destek vermek, üretim verimliliğini artırmak için öneriler sunmak, üretim hattında denetleme yapmak
 • Karşılaşılan sorunlar: Üretim hattında zaman zaman aksaklıklar yaşandı ve bu nedenle üretim planlaması değiştirilmek zorunda kaldı. Bu sorunu çözmek için üretim hattındaki işçilerle görüşmeler yapıldı ve işçilerin önerileri dikkate alındı.
 • Öğrenilen bilgiler: Üretim planlaması süreçleri, üretim verimliliği artırma yöntemleri, üretim hattı denetleme teknikleri
 • Kazanımlar: Staj dönemi boyunca öğrendiği bilgileri pratikte uygulama fırsatı buldu, üretim sektörü hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldu ve iş hayatına dair önemli tecrübeler edindi.

Örnek 2

Bir başka Kou Endüstri Mühendisliği öğrencisi, staj dönemi boyunca bir lojistik firmasında çalıştı. Bu öğrencinin staj defterinde şu bilgiler yer almaktadır:

 • Staj yaptığı kurum: XYZ Lojistik A.Ş.
 • Departman: Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Başlama tarihi: 01.07.2021
 • Bitiş tarihi: 31.07.2021
 • Yapılan işler: Tedarik zinciri süreçlerine destek vermek, sipariş yönetimi işlemlerini takip etmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek
 • Karşılaşılan sorunlar: Sipariş yönetimi sürecinde zaman zaman aksaklıklar yaşandı ve bu nedenle müşteri şikayetleri arttı. Bu sorunu çözmek için sipariş yönetimi süreçleri gözden geçirildi ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Öğrenilen bilgiler: Tedarik zinciri yönetimi süreçleri, müşteri şikayetleri yönetimi, lojistik sektörüne dair genel bilgiler
 • Kazanımlar: Staj dönemi boyunca lojistik sektörü hakkında detaylı bilgi sahibi oldu, müşteri şikayetleri yönetimi konusunda deneyim kazandı ve iş hayatına dair önemli tecrübeler edindi.