2020 LGS Şubat Ayı örnek soruları İNDİR (Sorubak)
2020 LGS Şubat Ayı örnek soruları İNDİR (Sorubak)

Lgs Kasım Ayı Örnek Soruları 2020

1. Oturum Soruları

Türkçe Soruları

Lgs Kasım ayı örnek soruları 2020, Türkçe sorularıyla başlıyor. Birinci oturumda yer alan soruların Türkçe bölümü, öğrencilerin dil bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Örnek sorulardan biri şöyle:

“Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yoktur?”

a) Uzun süredir görmemiştik, çok sevindik.
b) Bugün okula gitmem gerekiyor, yarın da gitmeliyim.
c) Kütüphanede dün kitap aradım ama bulamadım.
d) Geçen hafta sinemaya gitmemiştim, bu hafta da gitmeyeceğim.

Cevabın b) olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu cümlede “gitmem gerekiyor” ve “gitmeliyim” ifadeleri arasında bir tutarsızlık yoktur.

Matematik Soruları

Matematik soruları, Lgs Kasım ayı örnek soruları 2020’nin bir diğer oturumunu oluşturuyor. Bu bölüm, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Örnek sorulardan biri şöyle:

“Bir dik üçgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 5 cm’dir. Hipotenüsün uzunluğu kaç cm’dir?”

Bu sorunun cevabı, hipotenüsün formülü kullanılarak bulunabilir. Hipotenüsün uzunluğu a^2 + b^2 = c^2 formülüyle hesaplanır. Bu örnekte, a = 4 ve b = 5 olduğundan, c^2 = 4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41’dir. Dolayısıyla, hipotenüsün uzunluğu yaklaşık 6.4 cm’dir.

2. Oturum Soruları

Fen Bilimleri Soruları

İkinci oturumda yer alan sorular, öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgi ve anlayışlarını ölçmeyi amaçlıyor. Örnek sorulardan biri şöyle:

“Işığın hangi özelliği, görme duyumuzu oluşturur?”

Bu sorunun cevabı, ışığın “renk” özelliğidir. Görme duyumuza, gözümüzdeki retina hücrelerinin farklı renklerdeki ışık dalga boylarını algılamasıyla ulaşırız.

Sosyal Bilgiler Soruları

Sosyal bilgiler soruları, ikinci oturumda yer alan diğer bir bölümü oluşturuyor. Bu bölümde, öğrencilerin sosyal, tarih ve coğrafya alanlarındaki bilgi ve anlayışlarını ölçmeyi amaçlanır. Örnek sorulardan biri şöyle:

“Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi hangi yıla denk gelir?”

Bu sorunun cevabı, 1299’dur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, bu yılta beylikten devlete geçiş yaparak ilk Osmanlı hükümdarı olmuştur.

3. Oturum Soruları

İngilizce Soruları

Üçüncü oturumda yer alan sorular, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini ölçmeyi hedefliyor. Örnek sorulardan biri şöyle:

“What is the opposite of ’empty’?”

Bu sorunun cevabı, “full” kelimesidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları

Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları, Lgs Kasım ayı örnek soruları 2020’nin son oturumunu oluşturuyor. Bu bölüm, öğrencilerin dinî bilgi ve anlayışlarını ölçmeyi amaçlıyor. Örnek sorulardan biri şöyle:

“İslam dininde, hangi ay oruç tutulmaz?”

Bu sorunun cevabı, “Ramazan” ayıdır. Ramazan ayı, İslam dininde oruç tutulması farz olan bir aydır.