2020 LGS Mart Ayı Örnek Soruları Matematik Çözümleri
2020 LGS Mart Ayı Örnek Soruları Matematik Çözümleri

Lgs Mart Ayı Örnek Soruları Matematik Çözümleri

Lgs Nedir?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemini yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavda öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden sorumlu tutulurlar.

Mart Ayı Lgs Matematik Soruları

Mart ayı Lgs sınavında Matematik dersinden toplam 20 soru sorulacaktır. Bu soruların çözümü için öğrencilerin Matematik konularında iyi bir hazırlık yapmaları gerekmektedir. Aşağıda, Mart ayı Lgs Matematik örnek soruları ve çözümleri verilmiştir:

Örnek Soru 1:

Bir karenin çevresi 32 cm ise, bu karenin alanı kaç cm²’dir?

Çözüm: Karelerde tüm kenarlar eşittir. O halde, karenin bir kenarı 32 cm / 4 = 8 cm’dir. Kare alanı kenar uzunluğunun karesine eşittir, yani 8 cm x 8 cm = 64 cm²’dir. Cevap: 64 cm²

Örnek Soru 2:

Bir çiftlikteki inek ve tavukların sayısı toplam 70’tir. İneklerin toplam ağırlığı 700 kg, tavukların toplam ağırlığı ise 70 kg’dır. Bir inek ve bir tavuğun toplam ağırlığı kaç kg’dır?

Çözüm: İneklerin sayısını x, tavukların sayısını y olarak belirleyelim. Bu durumda x + y = 70 olacaktır. İneklerin toplam ağırlığı 700 kg olduğundan, bir inek 700 kg / x kg’dır. Tavukların toplam ağırlığı 70 kg olduğundan, bir tavuk 70 kg / y kg’dır. Bir inek ve bir tavuğun toplam ağırlığı, (700 kg / x kg) + (70 kg / y kg) olacaktır. Bu ifadeyi minimize etmek için, x ve y’nin nasıl seçilmesi gerektiğine bakabiliriz. En iyi çözüm x = 35 ve y = 35 olduğu için, bir inek ve bir tavuğun toplam ağırlığı:

(700 kg / 35 kg) + (70 kg / 35 kg) = 20 kg

Cevap: 20 kg

Sonuç

Mart ayı Lgs Matematik soruları, öğrencilerin Matematik konularına hakimiyetini ölçmek için hazırlanmıştır. Bu örnek soruları çözerek, öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmaları mümkündür. Başarılar dileriz!