LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu
LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu

İçindekiler

Soru 1

Çözülecek bir tuzlu su çözeltisine, bir miktar su daha ekleniyor. Bu işlem sonrasında çözeltinin yoğunluğu artar mı azalır mı? Neden?

Yanıt: Çözeltinin yoğunluğu azalır. Çünkü su eklenmesi, çözeltideki tuzun oranını düşürür.

Soru 2

Yandaki şema, bir bitkinin çiçeklenme sürecini göstermektedir. Hangi numaralı bölgede polenlerin üretildiği görülebilir?

Bitki çiçeklenme süreci

Yanıt: 1 numaralı bölgede polenler üretilir.

Soru 3

Bir cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda cisimdeki enerji değişimi nasıl olur?

Yanıt: Cisimdeki enerji değişimi olmaz. Çünkü cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kaldığı için sabit hızda hareket eder.

Soru 4

Bir cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda cisimdeki hız değişimi nasıl olur?

Yanıt: Cisimdeki hız değişir. Çünkü cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kaldığı için hızlanır veya yavaşlar.

Soru 5

Bir cismin ağırlığı, neden yer çekimi ivmesi ile verilir?

Yanıt: Bir cismin ağırlığı, yer çekimi ivmesi tarafından belirlenir çünkü ağırlık, bir cismin yer çekimi tarafından çekildiği kuvvettir.

Soru 6

Bir cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda cisimdeki ivme değişimi nasıl olur?

Yanıt: Cisimdeki ivme değişir. Çünkü cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kaldığı için ivmelenebilir veya yavaşlayabilir.

Soru 7

Bir cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda cisimdeki momentum değişimi nasıl olur?

Yanıt: Cisimdeki momentum değişir. Çünkü cisim, üzerine uygulanan kuvveti karşılamak için hareket etmek zorunda kaldığı için momentumu artar veya azalır.

Soru 8

Bir mıknatısın çekim gücü, neden manyetik alan kuvveti ile verilir?

Yanıt: Bir mıknatısın çekim gücü, manyetik alan kuvveti tarafından belirlenir çünkü manyetik alan, mıknatısın çekim gücünü belirleyen faktördür.

Soru 9

Bir cismin momentumu nasıl hesaplanır?

Yanıt: Bir cismin momentumu, kütlesi ile hızının çarpımı şeklinde hesaplanır. Yani p = m * v formülü kullanılır.

Soru 10

Bir cismin kinetik enerjisi nasıl hesaplanır?

Yanıt: Bir cismin kinetik enerjisi, kütlesi ve hızı ile ilgili bir formül kullanılarak hesaplanır. Yani Ekin = 1/2 * m * v^2 formülü kullanılır.

Sonuç

Lgs Şubat Ayı Örnek Sorular Fen Bilimleri, öğrencilerin sınavda karşılaşabilecekleri soruları anlamalarına ve hazırlanmalarına yardımcı olacak nitelikte. Bu örnek sorulara benzer sorulara çalışarak, öğrenciler sınavda daha başarılı olabilirler.