Anonim ve Limited Şirketlere Ana Sözleşme ve Genel Kurul Uyarısı Haberler
Anonim ve Limited Şirketlere Ana Sözleşme ve Genel Kurul Uyarısı Haberler

Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019 – News, Tips, Review, or Tutorial

Şirketler, bir ya da birden fazla kişinin ortaklığıyla kurulabilen ve belirli bir amaç doğrultusunda faaliyet gösteren ticari bir işletmedir. Türkiye’de şirketlerin kuruluşu ve işleyişi, Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Limited şirketler de Türkiye’de en sık tercih edilen şirket türlerinden biridir. Limited şirketlerin kuruluşu için ana sözleşme hazırlanması gerekmektedir. Bu yazıda, Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019 hakkında bilgi verilecektir.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, en az iki ortak tarafından kurulabilen ve sermayesi belli olan bir şirket türüdür. Limited şirketlerin sermayeleri, belirli bir miktar paraya bölünür ve ortaklar bu parçalardan bir veya daha fazlasını alarak şirket hissesi sahibi olurlar. Limited şirketlerde, ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Yani, şirketin borçlarından dolayı ortaklar, yalnızca şirketin sermayesiyle sınırlı bir sorumluluk taşımaktadır.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi Nedir?

Limited şirketlerin kuruluşu için ana sözleşme hazırlanması gerekmektedir. Ana sözleşme, şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ve şirketin faaliyetlerini belirleyen temel belgedir. Ana sözleşme, şirketin türüne, sermayesine, ortaklarının hak ve sorumluluklarına, yönetim şekline ve diğer önemli hususlara ilişkin hükümleri içermektedir. Ana sözleşme, şirketin kurucuları tarafından imzalanarak noter onayına sunulur ve şirketin tescili için gerekli belgeler arasında yer alır.

Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019

2019 yılı itibarıyla, Limited Şirket Ana Sözleşmesi hazırlama süreci, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler nedeniyle biraz daha karmaşık hale gelmiştir. Bu nedenle, Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019, kurucuların işlerini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Ana sözleşme örneği, şirketin türüne, sermayesine ve diğer önemli hususlara göre farklılık gösterebilir.

Örnek 1:

Örneğin, bir limited şirket kuracak olan iki ortak, 50.000 TL sermaye ile bir şirket kurmaya karar vermiş olsun. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019’a göre, şirketin adı, kurucuların isimleri, şirket merkezi, sermayenin miktarı ve paylaşımı, yönetim şekli ve diğer önemli hususlara ilişkin hükümler yer almaktadır. Kurucular, ana sözleşme örneğini kendilerine göre düzenleyerek, noter onayı alarak şirketlerini kurabilirler.

Örnek 2:

Bir diğer örnek olarak, bir limited şirket kuracak olan dört ortak, şirketin faaliyet konusunu ve yönetim şeklini detaylı olarak belirtmek isteyebilirler. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019’a göre, şirketin faaliyet konusu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yetkileri, genel kurulun toplanma şekli ve sıklığı gibi hususlar da ana sözleşmede belirtilmelidir. Kurucular, ana sözleşme örneğini kendilerine göre düzenleyerek, noter onayı alarak şirketlerini kurabilirler.

Sonuç

Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 2019, Limited şirket kurmak isteyenler için önemli bir kaynak olabilir. Ancak, ana sözleşme hazırlama süreci oldukça hassas bir işlemdir ve birçok detayın gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, ana sözleşme hazırlama sürecinde, bir avukattan veya bir muhasebeciden destek almak faydalı olacaktır.