Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Toplanması ve Kar Dağıtımı
Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Toplanması ve Kar Dağıtımı

Limited Şirket Kâr Dağıtımı Karar Örneği

Limited şirketler, ortaklarına kâr payı dağıtmak için kar dağıtımı kararı almak zorundadır. Kar dağıtımı kararı, şirketin faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılacak kâr payını belirler. Bu kararın alınması için şirketin yönetim kurulu toplantısında karar alınması gerekmektedir.

Kar Dağıtımı Kararının Alınması

Kar dağıtımı kararı, yönetim kurulu toplantısında alınır. Yönetim kurulu, şirketin faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılacak kâr payını tespit eder ve kar dağıtımı kararını alır. Kar dağıtımı kararı, yönetim kurulu tarafından karar defterine yazılır ve ortaklara tebliğ edilir.

Kar Dağıtımı Kararının Şartları

Kar dağıtımı kararı alınırken, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen kar dağıtımı hükümleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, şirketin mevcut durumu, gelecekteki yatırım planları ve finansal durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kar dağıtımı kararı alınırken, ortakların haklarının korunması da önemlidir.

Kar Dağıtımı Kararının Örneği

Örnek olarak, ABC Limited Şirketi’nin yönetim kurulu, 2020 yılı faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılmak üzere toplam 100.000 TL kâr payı belirlemiştir. Bu kâr payı, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen hükümlere uygun olarak, şirket ortaklarına dağıtılacaktır. Kar dağıtımı kararı aşağıdaki şekildedir:

“ABC Limited Şirketi Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 01.02.2021
Karar No: 2021/01
Konu: 2020 Yılı Kâr Dağıtımı Kararı

Yönetim kurulumuz, ABC Limited Şirketi’nin 2020 yılı faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılmak üzere toplam 100.000 TL kâr payı belirlemiştir. Kâr payı, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen hükümlere uygun olarak, şirket ortaklarına dağıtılacaktır.

Yönetim kurulumuzun kararı, şirketimiz yönetim kurulu karar defterine yazılacaktır. Kararın ortaklara tebliği, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen yöntemlere göre yapılacaktır.

Kararımızın şirketimiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
ABC Limited Şirketi Yönetim Kurulu”

Diğer Bir Örnek

Başka bir örnek olarak, XYZ Limited Şirketi’nin yönetim kurulu, 2020 yılı faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılmak üzere toplam 50.000 TL kâr payı belirlemiştir. Ancak, şirketin mevcut durumu ve gelecekteki yatırım planları göz önüne alındığında, kâr payının sadece %50’sinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı kararı aşağıdaki şekildedir:

“XYZ Limited Şirketi Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 01.02.2021
Karar No: 2021/02
Konu: 2020 Yılı Kâr Dağıtımı Kararı

Yönetim kurulumuz, XYZ Limited Şirketi’nin 2020 yılı faaliyet sonuçlarına göre, ortaklara dağıtılmak üzere toplam 50.000 TL kâr payı belirlemiştir. Ancak, şirketimizin mevcut durumu ve gelecekteki yatırım planları göz önüne alındığında, kâr payının sadece %50’sinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, şirket ortaklarına 25.000 TL kâr payı dağıtılacaktır.

Yönetim kurulumuzun kararı, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen hükümlere uygun olarak, şirket ortaklarına dağıtılacaktır. Kararımızın şirketimiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,
XYZ Limited Şirketi Yönetim Kurulu”