T
T

Giriş

Mal bildirim formu, bir firmanın yaptığı mal ithalatı veya ihracatı sırasında, gümrük işlemlerinde kullanılan bir belgedir. Bu belge, malın gümrükteki durumunu ve özelliklerini açıklayan bir formdur. Bu yazıda, mal bildirim formunun nasıl doldurulacağına ve örneklerine değineceğiz.

Formun İçeriği

Mal bildirim formu, malın cinsi, miktarı, fiyatı, menşei, üretici veya tedarikçi firma gibi bilgileri içerir. Ayrıca malın gümrükteki değeri, gümrük vergisi, KDV gibi vergi ve masrafların hesaplanması için de önemlidir.

Formun Doldurulması

Mal bildirim formunun doldurulması oldukça basittir. İlk olarak, formun üst kısmına ithalat veya ihracat işleminin yapıldığı ülkenin adı yazılır. Daha sonra, malın cinsi, miktarı, fiyatı, menşei, üretici veya tedarikçi firma gibi bilgileri içeren bölüme geçilir. Malın cinsi bölümünde, malın adı ve türü yazılır. Miktar bölümüne ise, kaç adet veya ne kadar ağırlıkta olduğu yazılır. Fiyat bölümüne ise, malın birim fiyatı ve toplam fiyatı yazılır. Menşei bölümüne, malın üretildiği veya tedarik edildiği ülkenin adı yazılır. Üretici veya tedarikçi firma bölümüne ise, malın üreticisi veya tedarikçisi firma adı yazılır.

Örnek 1

Bir ithalat firması, 100 adet bilgisayar parçası ithal etmek istiyor. Mal bildirim formunu doldururken, öncelikle ithalat yapılan ülkenin adını yazıyoruz. Daha sonra, bilgisayar parçası bölümüne, “laptop ekran” yazıyoruz. Miktar bölümüne ise, “100 adet” yazıyoruz. Fiyat bölümüne, “50 TL” yazıyoruz. Menşei bölümüne, “Çin” yazıyoruz. Üretici veya tedarikçi firma bölümüne ise, “ABC Technology” yazıyoruz.

Örnek 2

Bir ihracat firması, 50 adet el yapımı halı ihrac etmek istiyor. Mal bildirim formunu doldururken, öncelikle ihracat yapılan ülkenin adını yazıyoruz. Daha sonra, halı bölümüne, “el yapımı halı” yazıyoruz. Miktar bölümüne ise, “50 adet” yazıyoruz. Fiyat bölümüne, “300 TL” yazıyoruz. Menşei bölümüne, “Türkiye” yazıyoruz. Üretici veya tedarikçi firma bölümüne ise, “DEF Halı” yazıyoruz.

Sonuç

Mal bildirim formu, gümrük işlemleri sırasında oldukça önemlidir. Bu belgenin doğru ve eksiksiz doldurulması, gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar. Yukarıda verdiğimiz örneklerden yararlanarak, siz de mal bildirim formunu kolaylıkla doldurabilirsiniz.