SPSS ile Mann Whitney U Analizi ve Hipotez Testleri YouTube
SPSS ile Mann Whitney U Analizi ve Hipotez Testleri YouTube

Mann Whitney U Testi Nedir?

Mann Whitney U Testi, iki bağımsız örneklem grubunun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir hipotez testidir. Bu test, örneklemlerin normal dağılıma sahip olmadığı durumlarda kullanılabilir.

Mann Whitney U Testi Nasıl Uygulanır?

Mann Whitney U Testi, önceki deneylerde kullanılan bir kontrol grubu ve bir deney grubu gibi iki bağımsız örneklem grubu arasındaki farkı belirlemek için kullanılabilir. Test, önceki araştırmalardan elde edilen verilerin analizi veya yeni bir deney tasarlanması için kullanılabilir.

Mann Whitney U Testi, örneklem büyüklükleri farklı olsa bile uygulanabilir. İki örneklem grubunun medyan değerlerini karşılaştırarak test edilir. Test sonucunda, grupların medyan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark varsa, test sonucu istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.

Mann Whitney U Testi Örnek Sorular

Örnek soru 1: Bir okulda iki sınıfın matematik sınav sonuçları arasında fark olup olmadığını belirlemek istiyoruz. Sınıf A’da 20 öğrenci, sınıf B’de 25 öğrenci var. Sınıf A’da sınavdan ortalama 70 puan, sınıf B’de ise ortalama 80 puan aldılar. Mann Whitney U Testi kullanarak sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mı?

Örnek soru 2: Bir gıda üreticisi, iki farklı ambalaj malzemesinin gıda ürünlerinin raf ömrü üzerindeki etkisini incelemek istiyor. Ambalaj malzemelerinden A’dan 50 adet ürün, ambalaj malzemelerinden B’den 60 adet ürün ürettiler. Ambalaj malzemelerinden A kullanılarak üretilen ürünlerin raf ömrü 20 gün, ambalaj malzemelerinden B kullanılarak üretilen ürünlerin raf ömrü ise 25 gün oldu. Mann Whitney U Testi kullanarak ambalaj malzemeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mı?

Bu örnek sorulardan yola çıkarak, Mann Whitney U Testi’nin gerçek hayatta kullanımının ne kadar yaygın olduğunu görebiliriz. Bu test, herhangi iki bağımsız örneklem grubu arasındaki farkın belirlenmesinde kullanılabilir ve örneklem büyüklükleri farklı olsa bile uygulanabilir.

Sonuç

Mann Whitney U Testi, iki bağımsız örneklem grubunun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir hipotez testidir. Test, önceki deneylerden elde edilen verilerin analizi veya yeni bir deney tasarlanması için kullanılabilir. Örneklem büyüklükleri farklı olsa bile uygulanabilir. İki örneklem grubunun medyan değerleri karşılaştırılarak test edilir.

Mann Whitney U Testi, gerçek hayatta birçok alanda kullanılan bir testtir. Bu test, örneklemlerin normal dağılıma sahip olmadığı durumlarda da kullanılabilir. Bu nedenle, verilerin analizi sırasında Mann Whitney U Testi’nin kullanılması oldukça yaygındır.