20202021 8.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI Test Matematik
20202021 8.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI Test Matematik

Matematik 8 Sınıf Örnek Sorular 2020

8. Sınıf Matematik Dersi Hakkında

Matematik, hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir bilim dalıdır. Matematik öğrenmek, problemleri çözme yeteneğimizi geliştirir ve mantıksal düşünme becerilerimizi artırır. 8. sınıf matematik dersi, öğrencilere cebir, geometri, istatistik ve olasılık gibi konuları öğretir. Bu derste öğrenciler, hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerilerini geliştirirler.

8. Sınıf Matematik Dersi Programı

8. sınıf matematik dersi programı, öğrencilere temel matematik becerilerini öğretir. Bu derste, öğrenciler cebir, geometri, istatistik ve olasılık gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, ders programı, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirir ve matematik problemlerini çözmelerine yardımcı olur. 8. sınıf matematik dersi programı, öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına yardımcı olacak temel matematik becerilerini öğretir.

Matematik 8 Sınıf Örnek Sorular 2020

Matematik 8 sınıf örnek soruları, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Örnek sorular, öğrencilerin matematik problemlerini çözme yeteneklerini geliştirir ve matematik konularını anlamalarına yardımcı olur. 2020 yılında hazırlanan matematik 8 sınıf örnek soruları, öğrencilerin güncel matematik konularını öğrenmelerine yardımcı olur.

Örnek Soru 1:

Bir okulda 200 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin %60’ı kız, geri kalanları erkektir. Kaç öğrenci erkektir?

Çözüm: 200 öğrencinin %60’ı kız olduğuna göre, kız öğrenci sayısı:

200 x 60/100 = 120

Erkek öğrenci sayısı ise:

200 – 120 = 80

Örnek Soru 2:

Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 5 cm, 6 cm ve 7 cm olsun. Bu üçgenin çevresi kaç cm’dir?

Çözüm: Üçgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamına eşittir.

5 + 6 + 7 = 18

Üçgenin çevresi 18 cm’dir.