Yüksek Lisans Tez Teşekkür Yazısı örnekleri
Yüksek Lisans Tez Teşekkür Yazısı örnekleri

Matematik Bölümü Yüksek Lisans Tez Örnekleri

Giriş

Matematik bölümü yüksek lisans öğrencileri, tez hazırlama sürecinde örnek tezlerin faydalarından yararlanabilirler. Örnek tezler, öğrencilere nasıl bir tez yazmaları gerektiği konusunda fikir verir ve emsal oluşturur.

Örnek Tezler

Örnek 1: Matematiksel Modelleme

Bu örnek tez, matematiksel modelleme konusunda hazırlanmıştır. Tezde, matematiksel modelleme nedir, nasıl yapılır, hangi yöntemler kullanılır gibi konular ele alınmıştır. Tezde ayrıca, matematiksel modelleme örnekleri de verilmiştir. Öğrenciler, bu örnek tezi inceleyerek matematiksel modelleme konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Örnek 2: Sayı Teorisi

Bu örnek tez, sayı teorisi konusunda hazırlanmıştır. Tezde, sayı teorisi ile ilgili temel kavramlar, teoremler ve kanıtları ele alınmıştır. Ayrıca, tezde sayı teorisi ile ilgili örnek problemlere de yer verilmiştir. Öğrenciler, bu örnek tezi inceleyerek sayı teorisi konusunda kendilerini geliştirebilirler.

Sonuç

Matematik bölümü yüksek lisans öğrencileri, tez hazırlama sürecinde örnek tezlere başvurarak kendilerini geliştirebilirler. Örnek tezler, öğrencilere nasıl bir tez yazmaları gerektiği konusunda fikir verir ve emsal oluşturur.