sgk idare mahkemesi dava dilekçesi
sgk idare mahkemesi dava dilekçesi

Menfi Tespit Davası ve Çek İptali Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi tespit davası, alacaklının mal veya hizmet karşılığında çek veya senet aldığı ve bu belgelerin ödenmediği durumlarda başvurabileceği bir hukuki süreçtir. Bu süreçte alacaklının, ödeme emri veya icra takibi yapmadan önce çekin karşılıksız kalacağını tespit etmek istemesi gerekmektedir. Bu tespit sonucunda alacaklının elinde güçlü bir delil oluşur ve daha sonra icra takibi yapabilir.

Çek İptali Nedir?

Çek iptali, çekin karşılıksız kalması durumunda, çeki düzenleyen kişinin bankaya başvurarak çeki iptal ettirmesi işlemidir. Bu işlem sonucunda, çekin ödeme emri çıkartılması da engellenmiş olur.

Menfi Tespit Davası ve Çek İptali Dilekçe Örneği

Aşağıda, menfi tespit davası ve çek iptali ile ilgili örnek bir dilekçe verilmiştir. Bu dilekçeyi kullanarak, çekin karşılıksız kalması durumunda menfi tespit davası açabilir ve çek iptali işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Dilekçe Örneği

Sayın Yetkili, Ben [Adınız Soyadınız], [Adresiniz], [Telefon Numaranız] olarak, [Çek/Senet Numarası] numaralı [Çek/Senet Tarihi] tarihli [Çek/Senet Bankası] bankasına ait [Çek/Senet Miktarı] TL tutarındaki çek/senet karşılığında [Mal/Hizmet] sağladım. Ancak, çek/senet karşılıksız kalmıştır. Bu nedenle, menfi tespit davası açmak ve çek/senet iptali için gerekli işlemleri yapmak istiyorum. Bu çerçevede, [Çek/Senet Numarası] numaralı [Çek/Senet Tarihi] tarihli [Çek/Senet Bankası] bankasına ait [Çek/Senet Miktarı] TL tutarındaki çek/senetin karşılıksız kaldığını tespit ettiğimi beyan ederim. Saygılarımla, [Adınız Soyadınız]

Örnek 2

Başka bir örnek olarak, çeki düzenleyen kişinin ödeme yapmasına rağmen, banka tarafından çekin karşılıksız olduğu bildirilirse, çeki düzenleyen kişi de menfi tespit davası açarak, çeki düzenleyen kişinin ödeme yaptığına dair delilleri sunabilir. Bu durumda, menfi tespit davası dilekçesi aşağıdaki gibi olabilir:

Dilekçe Örneği

Sayın Yetkili, Ben [Adınız Soyadınız], [Adresiniz], [Telefon Numaranız] olarak, [Çek/Senet Numarası] numaralı [Çek/Senet Tarihi] tarihli [Çek/Senet Bankası] bankasına ait [Çek/Senet Miktarı] TL tutarındaki çek/senet karşılığında [Mal/Hizmet] sağladım. Ancak, [Çek/Senet Numarası] numaralı [Çek/Senet Tarihi] tarihli [Çek/Senet Bankası] bankasına ait [Çek/Senet Miktarı] TL tutarındaki çek/senet karşılıksız kalmıştır. Bu durumda, [Tarih] tarihinde [Çek/Senet Numarası] numaralı çek karşılığı [Ödeme Miktarı] TL tutarında ödeme yaptığımı beyan ederim. Bu nedenle, menfi tespit davası açarak, [Çek/Senet Numarası] numaralı [Çek/Senet Tarihi] tarihli [Çek/Senet Bankası] bankasına ait [Çek/Senet Miktarı] TL tutarındaki çek/senetin karşılıksız kalmadığını tespit ettirmek istiyorum. Saygılarımla, [Adınız Soyadınız]

Sonuç

Menfi tespit davası ve çek iptali, karşılıksız çek veya senetlerle ilgili alacaklıların başvurabileceği hukuki süreçlerdir. Bu süreçlerde, dilekçelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. Yukarıda verilen örnek dilekçeleri kullanarak, menfi tespit davası ve çek iptali işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.