oral mikrobiyolojiEge dis 3 2014 şubat Mikrobiyolojide klinik örnek
oral mikrobiyolojiEge dis 3 2014 şubat Mikrobiyolojide klinik örnek

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri Nelerdir?

Mikrobiyoloji laboratuvarları, mikroorganizmaların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu laboratuvarlarda, farklı klinik örnekler incelenir ve hastalıkların nedeni belirlenir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında incelenen klinik örnek türleri aşağıda açıklanmaktadır.

Kan Örnekleri

Kan örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla incelenen örnekler arasındadır. Bu örnekler, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin varlığını tespit etmek için kullanılır. Kan örnekleri, genellikle kültür, seroloji ve moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak incelenir.

İdrar Örnekleri

İdrar örnekleri, idrar yolu enfeksiyonlarının tanısında en sık kullanılan klinik örneklerden biridir. Bu örneklerde, idrarda bakteri, mantar veya parazitlerin varlığı araştırılır. İdrar örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Solunum Örnekleri

Solunum örnekleri, solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Bu örnekler, öksürük, balgam veya boğaz sürüntüsü gibi materyallerden elde edilir. Solunum örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Boğaz Sürüntüsü Örnekleri

Boğaz sürüntüsü örnekleri, boğaz enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Bu örneklerde, boğazda bulunan bakteri veya virüslerin varlığı araştırılır. Boğaz sürüntüsü örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Dışkı Örnekleri

Dışkı örnekleri, gastrointestinal enfeksiyonların tanısında kullanılır. Bu örneklerde, dışkıda bulunan bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin varlığı araştırılır. Dışkı örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Yara Örnekleri

Yara örnekleri, yara enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Bu örneklerde, yarada bulunan bakteri veya mantarların varlığı araştırılır. Yara örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Kulak Akıntısı Örnekleri

Kulak akıntısı örnekleri, kulak enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Bu örneklerde, kulak akıntısında bulunan bakteri veya mantarların varlığı araştırılır. Kulak akıntısı örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Cilt Örnekleri

Cilt örnekleri, cilt enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Bu örneklerde, ciltte bulunan bakteri veya mantarların varlığı araştırılır. Cilt örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Genital Örnekler

Genital örnekler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanısında kullanılır. Bu örneklerde, genital bölgeden alınan materyallerde bulunan bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin varlığı araştırılır. Genital örnekler, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Derin Doku Örnekleri

Derin doku örnekleri, enfeksiyonların tanısında kullanılır. Bu örneklerde, vücudun derin dokularından alınan materyallerde bulunan bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin varlığı araştırılır. Derin doku örnekleri, genellikle kültür ve mikroskopi teknikleri kullanılarak incelenir.

Özet

Mikrobiyoloji laboratuvarları, farklı klinik örneklerin incelenmesiyle hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Kan örnekleri, idrar örnekleri, solunum örnekleri, boğaz sürüntüsü örnekleri, dışkı örnekleri, yara örnekleri, kulak akıntısı örnekleri, cilt örnekleri, genital örnekler ve derin doku örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla incelenen örnekler arasındadır.

Kaynakça

1. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 12th ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2007.

2. Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, et al. Manual of Clinical Microbiology. 11th ed. Washington, DC: American Society for Microbiology; 2015.