Türk Dili ve Edebiyat Ders 36 Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtan
Türk Dili ve Edebiyat Ders 36 Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtan

Milli Ve Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikaye Örnekleri

Giriş

Milli ve dini duyarlılık, insanların yaşadığı toplumda önemli bir yere sahiptir. Bu duyarlılık, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde ve toplumsal yaşamda doğru davranışlar sergilemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayeler, toplumda önemli bir yere sahiptir.

Milli Duyarlılığı Yansıtan Hikaye Örnekleri

1. Kurtuluş Savaşı Kahramanı Şerife Bacı

Kurtuluş Savaşı’nın önemli kahramanlarından biri olan Şerife Bacı, Türk kadınlarının mücadele ruhunu simgeleyen önemli bir isimdir. Çanakkale Savaşı’nda İzmir’in işgali sonrası başlayan direniş hareketinde aktif rol alan Şerife Bacı, özellikle Batı Anadolu’da kadınların örgütlenmesine öncülük etti. Milli mücadelede kadınların da önemli bir rol oynadığını gösteren Şerife Bacı’nın hikayesi, milli duyarlılığın önemini vurgulayan bir örnek olarak görülebilir.

2. İstiklal Marşı’nın Yazılışı

Milli marşımız İstiklal Marşı, milli mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Marşın yazılışı ise bir hikayeyle anlatılır: İstiklal Marşı’nın yazıldığı günlerde Ankara’da bulunan Meclis-i Mebusan, yeni bir milli marş arayışındaydı. Mehmet Akif Ersoy’a marş yazması için teklif götürüldü. Kabul eden Ersoy, marşı yazmak için bir odaya çekildi ve tam 1 hafta boyunca hiç çıkmadan çalıştı. Marşın yazılışı sırasında Ersoy, bir yandan milli mücadele yıllarındaki acıları, diğer yandan Türk milletinin dirilişini düşünüyordu. İstiklal Marşı’nın yazılışı, milli duyarlılığın en güzel örneklerinden biridir.

Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikaye Örnekleri

1. Hz. Mevlana ve Kerametleri

Hz. Mevlana, İslam dünyasının en önemli mutasavvıflarından biridir. Onun hayatı ve öğretileri, İslam dünyasındaki dini duyarlılığı yansıtan önemli bir örnektir. Hz. Mevlana’nın kerametleri ise dini inancı güçlendiren hikayelerden biridir. Hz. Mevlana’nın bir gün yolda yürürken bir ağacın altında oturan bir dilenciye rastladığı anlatılır. Dilenci, Hz. Mevlana’ya “Bana Allah’ı tanıtmak için bir şeyler söyle” der. Hz. Mevlana ise bir elindeki değneği toprağa saplar ve “Bak ne oldu, değnek toprağa girdi, benim de bedenim topraktan yapılmış. Sen topraktan değil misin? Bizim yaratıcımızın gücünü görüyor musun?” der. Dilenci, bu sözlerle Allah’ı hisseder ve Hz. Mevlana’nın öğretilerine kulak verir.

2. Hz. Yusuf ve Sabrın Önemi

Hz. Yusuf’un hikayesi, İslam dünyasında dini duyarlılığı yansıtan önemli bir örnektir. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından ihanete uğrayarak Mısır’a götürülmüştür. Burada zorlu bir süreçten geçen Hz. Yusuf, sabrı ve inancı sayesinde kurtuluşa ermiştir. Hz. Yusuf’un hikayesi, dini duyarlılığın yanı sıra sabrın ve inancın önemini de vurgulayan bir örnektir.

Sonuç

Milli ve dini duyarlılık, insanların yaşadığı toplumda önemli bir yere sahiptir. Bu duyarlılığı yansıtan hikayeler, insanların doğru davranışlar sergilemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayelerin toplumsal yaşamda önemli bir yeri vardır. Yukarıda verilen örnekler, milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayelerin güzel birer örneği olarak görülebilir.