Gizlilik Sözleşmesi örnek, şablon Word ve PDF
Gizlilik Sözleşmesi örnek, şablon Word ve PDF

Noter Onaylı Teknik Personel Taahhütnamesi Örneği

Başlangıç

Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi, bir şirketin teknik personelinin işe alınması sırasında kullanılan bir belgedir. Bu belge, şirketin işe aldığı teknik personelin şirketin ticari sırlarını korumasına ve iş yüküne uygun şekilde çalışmasını garanti altına alır.

Belgenin İçeriği

Bir noter onaylı teknik personel taahhütnamesi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • İşverenin adı ve adresi
 • İşçinin adı ve adresi
 • İşe başlama tarihi
 • İşin yeri ve tanımı
 • İşverenin ticari sırlarının gizliliği
 • İşverenin fikri mülkiyet haklarının korunması
 • İşçinin çalışma süresi ve ücreti
 • İşçinin işe son verme koşulları
 • Noter onayı

Örnekler

Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 1. Örnek 1
 2. Örnek 2

Sonuç

Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi, işverenlerin teknik personelinin işe alım sürecinde kullanabileceği bir belgedir. Bu belge, işverenlerin ticari sırlarını ve fikri mülkiyet haklarını korumasına yardımcı olur ve işçinin çalışma koşullarını belirler. İşverenler, bu belgeyi işe alım sürecinde kullanarak işyerindeki güvenliklerini artırabilirler.