Öğrenci oturum izni Tebliğ tebellüğ belgesİ nasıl doldurulur
Öğrenci oturum izni Tebliğ tebellüğ belgesİ nasıl doldurulur

Okul Öncesi Gezi Planı Örneği Doldurulmuş

Okul öncesi dönem çocukların hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde çocukların kişilikleri, zihinsel ve fiziksel gelişimleri şekillenir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocukların geleceği için oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitimde gezi etkinlikleri, çocukların öğrenme süreçlerini destekleyen ve çok sayıda fayda sağlayan bir yöntemdir.

Okul Öncesi Gezi Planı Hazırlama

Okul öncesi gezi planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle gezi yapılacak yerin çocuklar için uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çocukların yaşına, gelişim seviyesine ve ilgi alanlarına uygun bir yer seçilmelidir. Gezi planında gezinin amacı, hedefleri ve yapılacak etkinlikler detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Okul Öncesi Gezi Planı Örneği

Aşağıda örnek bir okul öncesi gezi planı bulabilirsiniz:

Gezi Yeri: Hayvanat Bahçesi

Gezi Amacı: Çocukların hayvanları tanıması, hayvanlarla ilgili bilgi sahibi olmaları

Gezi Hedefleri:

 • Çocukların hayvanları tanıması
 • Hayvanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Hayvanların yaşam alanları hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Hayvanların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmaları

Gezi Etkinlikleri:

 • Hayvanları gözlemleme
 • Hayvanların özelliklerini öğrenme
 • Hayvanlar hakkında bilgi veren görevlilerle konuşma
 • Hayvanlarla ilgili resim çizme

Gezi Yeri: Müze

Gezi Amacı: Çocukların tarihi ve kültürel mirasları tanıması, tarihi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri

Gezi Hedefleri:

 • Çocukların tarihi ve kültürel mirasları tanıması
 • Tarihi eserlerin ne olduğunu öğrenmeleri
 • Geçmişte yaşayan insanların neler yaptığını ve nasıl yaşadıklarını öğrenmeleri
 • Tarihi eserlere saygı duymaları ve korumaları gerektiği konusunda farkındalık kazanmaları

Gezi Etkinlikleri:

 • Tarihi eserleri inceleme
 • Tarihi eserlerin hikayelerini dinleme
 • Tarihi eserler hakkında bilgi veren görevlilerle konuşma
 • Tarihi eserler hakkında resim çizme

Okul öncesi dönemde çocukların hayal güçleri ve merak duyguları oldukça gelişmiştir. Bu nedenle gezi etkinlikleri, çocukların öğrenme süreçlerini destekleyen ve çok sayıda fayda sağlayan bir yöntemdir. Gezi planı hazırlarken çocukların yaşına, gelişim seviyesine ve ilgi alanlarına uygun bir yer seçmek, gezinin amacını ve hedeflerini belirlemek, yapılacak etkinlikleri detaylı bir şekilde planlamak oldukça önemlidir. Bu sayede çocuklar, eğlenirken öğrenir ve unutulmaz anılar biriktirirler.