Araç Gereç Nedir Örnek Öğrencinin Öğrenme Sürecine Aktif Katılımını
Araç Gereç Nedir Örnek Öğrencinin Öğrenme Sürecine Aktif Katılımını

Okul Öncesi Gözlem Kayıt Formu Örneği

Gözlem Kayıt Formu Nedir?

Okul öncesi eğitim süreci, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte, çocukların gelişimlerini takip etmek ve kaydetmek önemlidir. Okul öncesi gözlem kayıt formu, çocukların gelişimlerini takip etmek için kullanılan bir araçtır. Bu form, çocukların gelişim alanlarına göre hazırlanır ve çocukların gelişimlerini izlemek için kullanılır.

Gözlem Kayıt Formu Örnekleri

Okul öncesi gözlem kayıt formu örnekleri, çocukların gelişim alanlarına göre farklılık gösterir. Örneğin, dil gelişimi için hazırlanan bir gözlem kayıt formu, çocukların kelime dağarcığını, cümle kurma becerisini, konuşma yeteneklerini ve dinleme becerilerini takip etmek için kullanılır. Sosyal gelişim için hazırlanan bir gözlem kayıt formu ise çocukların arkadaşlık kurma becerilerini, etkileşim becerilerini ve sahip oldukları duyguları ifade etme becerilerini takip etmek için kullanılır.

Örnek Gözlem Kayıt Formu:

Çocuk Adı: _________________

Yaş: _________________

Tarih: _________________

Bilişsel Gelişim:

 • Problem çözme becerileri:
 • Bellek:
 • Dikkat dağılması:
 • Algılama ve farkındalık:

Sosyal Gelişim:

 • Arkadaşlık kurma becerileri:
 • Toplumsal normlara uyum sağlama:
 • Empati ve duygusal anlayış:
 • İletişim ve etkileşim becerileri:

Duygusal Gelişim:

 • Duygusal ifade:
 • Duygusal kontrol:
 • Duygusal farkındalık:
 • Özgüven:

Fiziksel Gelişim:

 • Motor becerileri:
 • Koordinasyon:
 • Güç ve dayanıklılık:
 • Sağlık ve hijyen:

Örnek Gözlem Kayıt Formu 2:

Çocuk Adı: _________________

Yaş: _________________

Tarih: _________________

Dil Gelişimi:

 • Kelime dağarcığı:
 • Cümle kurma becerisi:
 • Konuşma yeteneği:
 • Dinleme becerileri:

Sosyal Gelişim:

 • Arkadaşlık kurma becerileri:
 • Paylaşma ve işbirliği:
 • Sosyal normlara uyum sağlama:
 • Empati ve duygusal anlayış:

Duygusal Gelişim:

 • Duygusal ifade:
 • Duygusal kontrol:
 • Duygusal farkındalık:
 • Özgüven:

Fiziksel Gelişim:

 • Motor becerileri:
 • Koordinasyon:
 • Güç ve dayanıklılık:
 • Sağlık ve hijyen: