GELİŞİM ve GÖZLEM FORMLARI Sayfa 2
GELİŞİM ve GÖZLEM FORMLARI Sayfa 2

Okul Öncesi Sistematik Gözlem Formu Örnekleri

Okul öncesi eğitimde, çocukların gelişimlerinin takibi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, okul öncesi sistematik gözlem formu kullanımı yaygın bir uygulamadır. Bu form, çocukların gelişim alanlarına yönelik sorular içerir ve öğretmenlerin çocukların davranışlarını ve özelliklerini gözlemlemelerine yardımcı olur.

Okul Öncesi Sistematik Gözlem Formu Özellikleri

Okul öncesi sistematik gözlem formu, çocukların gelişim alanlarına yönelik sorular içerir. Bu sorular, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişimlerini takip etmeyi amaçlar. Formun hazırlanması sırasında, çocukların yaşları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulur. Böylece, formdaki soruların çocukların gelişim düzeylerine uygun olması sağlanır.

Örnek 1: Sosyal Gelişim Soruları

Sosyal gelişim soruları, çocukların diğer çocuklarla ve yetişkinlerle ilişkilerini takip etmeyi amaçlar. Örneğin, çocukların grup oyunlarına katılmaları ve diğer çocuklarla paylaşımda bulunmaları, sosyal gelişimlerinin bir göstergesidir. Bu nedenle, okul öncesi sistematik gözlem formunda, çocukların bu konuda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alır.

Örnek 2: Bilişsel Gelişim Soruları

Bilişsel gelişim soruları, çocukların zihinsel gelişimlerini takip etmeyi amaçlar. Örneğin, çocukların sayıları ve harfleri tanımaları, problem çözme becerileri ve hayal güçleri, bilişsel gelişimlerinin göstergeleridir. Bu nedenle, okul öncesi sistematik gözlem formunda, çocukların bu konuda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alır.

Okul Öncesi Sistematik Gözlem Formu Örnekleri

Okul öncesi sistematik gözlem formu örnekleri, öğretmenlerin çocukların gelişimlerini takip etmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu örnekler, öğretmenlerin formu nasıl hazırlayacakları ve hangi soruların yer alması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olur.

Örnek 1: Sosyal Gelişim Formu Örneği

1. Çocukların diğer çocuklarla paylaşımda bulunmaları konusunda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alabilir.

2. Çocukların grup oyunlarına katılmaları ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaları konusunda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alabilir.

Örnek 2: Bilişsel Gelişim Formu Örneği

1. Çocukların sayıları ve harfleri tanımaları konusunda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alabilir.

2. Çocukların problem çözme becerileri ve hayal güçleri konusunda ne kadar başarılı olduklarına yönelik sorular yer alabilir.