Davaya Küsülmez! YouTube
Davaya Küsülmez! YouTube

Ölen Davalının Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Dilekçe Örneği

Ölen kişinin bir davası var ise ve bu davası sonuçlanmadan vefat etti ise, mirasçıları bu davaya dahil edilerek davaya devam edilmesi mümkündür. Bu işlem için ölen davacının mirasçıları tarafından dava açılması gerekmektedir.

Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçe örneği, ölen davacının mirasçıları tarafından dava açmak için kullanılabilir. Dilekçede, ölen davacının kimliği ve davası hakkında bilgiler verilir ve mirasçıların davaya dahil edilmeleri talep edilir.

Örnek Dilekçe:

Adliye Mahkemesi’ne

Dava Konusu: [Ölen Davacının Dava Konusu]

Dava No: [Dava Numarası]

Davacı: [Ölen Davacının Adı Soyadı]

Davalı: [Davalının Adı Soyadı]

Mirasçılar: [Ölen Davacının Mirasçılarının Adı Soyadı ve TC Kimlik Numarası]

Açıklamalar: [Ölen Davacının Davası Hakkında Bilgiler ve Talepler]

Şahsım, [Mirasçıların Adı Soyadı ve TC Kimlik Numarası] olarak, [Ölen Davacının Adı Soyadı] tarafından açılan ve [Dava Konusu] konulu dava nedeniyle mahkemenizde tarafımızdan dava açılmasını talep etmekteyiz.

Ölen davacının bu davası nedeniyle vefat etmesi nedeniyle, mirasçıları olarak bu davaya dahil edilme talebinde bulunuyoruz. Davanın açılması ile birlikte, tarafımızca davanın takip edileceğini ve gerekli tüm belgelerin sunulacağını taahhüt ediyoruz.

Bu nedenle, sayın mahkemenizden, yukarıda belirtilen nedenlerle, tarafımızca dava açılmasına karar verilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Tarih: [Dilekçenin Yazıldığı Tarih]

İmza: [Mirasçıların İmzaları]

Örnek Senaryo

Aşağıdaki senaryoda, ölen davacının mirasçıları dava açmak için nasıl hareket edebileceklerini gösterir:

Ölen davacı, [Dava Konusu] konulu dava açmıştır. Davası devam ederken vefat eder ve mirasçıları, yani [Mirasçıların Adı Soyadı ve TC Kimlik Numarası], davayı takip etmek istediklerini beyan ederler. Mirasçılar, avukatları aracılığıyla dava açmak istediklerini mahkemeye bildirirler ve dilekçelerini sunarlar. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek mirasçıları dava açmaya yetkili kılar ve davanın devam etmesine karar verir. Mirasçılar, davanın takibini avukatları aracılığıyla sürdürürler ve gerektiğinde mahkemeye belgeler sunarlar. Davanın sonucu da mirasçılara bildirilir ve varsa hakları da mirasçılara verilir.