Eğitimhane Türkçe Etkinlik 2sınıf WRHS
Eğitimhane Türkçe Etkinlik 2sınıf WRHS

Ön Ad Nedir?

Ön ad, bir ismin önüne eklenerek onu belirli veya belirsiz yapar. Belirli bir kişi, yer veya nesne tanımlamak için kullanılır. Türkçede ön adlar “o”, “bu”, “şu”, “her”, “bir”, “bazı”, “hiçbir” gibi kelimelerdir. Ön adlar, isimlerin önüne eklenerek cümlelerde kullanılır. Ön adların isimleri belli bir gruba ayırmak veya tanımlamak için kullanıldığı durumlar söz konusudur. Örneğin, “o ağaç güzel” cümlesinde “o” ön adı ile “ağaç” belirli bir ağaçtır ve bu ağaçtan bahsedilmektedir.

2. Sınıf Örnekleri

1. Örnek

“Bir” ön adı, belirsiz bir nesne veya kişiyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “bir kitap okuyorum” cümlesinde “kitap” belirli bir kitap değildir. Ancak, “o kitap ilginç” cümlesinde “o” ön adı ile “kitap” belirli bir kitaptır ve bu kitaptan bahsedilmektedir.

2. Örnek

“Bu” ön adı, konuşmanın yapıldığı yerde bulunan bir nesneyi veya kişiyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “bu ev çok güzel” cümlesinde “ev” belirli bir evdir ve bu ev konuşmanın yapıldığı yerdedir.

3. Örnek

“Her” ön adı, genel olarak tüm nesneleri veya kişileri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “her çiçek güzeldir” cümlesinde “çiçek” tüm çiçekleri ifade etmektedir.

4. Örnek

“Hiçbir” ön adı, belirli bir nesnenin veya kişinin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “hiçbir çiçek yok” cümlesinde “çiçek” belirli bir çiçek değildir ve hiçbir çiçek yoktur.