OmniGuard 5 Pressure Monitor ICRA Solutions, LLC
OmniGuard 5 Pressure Monitor ICRA Solutions, LLC

Örnek 4 5 İcra Emri Kesinleşme Süresi

İcra Emri Nedir?

İcra emri, bir borcun tahsili için mahkeme kararıyla icra dairesi tarafından borçluya tebliğ edilen belgedir. Bu belgede borç miktarı, faiz oranı, vade tarihi ve ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.

İcra Emri Kesinleşme Süresi Nedir?

İcra emrinin kesinleşme süresi, borçlunun bu emre itiraz etme hakkı olduğu süredir. Bu süre, icra emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir.

Örnek 1:

Ahmet, Ali’ye 1000 TL borç vermiştir. Ancak Ali borcunu ödememiştir. Bunun üzerine Ahmet, mahkemeye başvurarak icra emri çıkarmıştır. İcra dairesi, bu emri Ali’ye tebliğ etmiştir. Ali’nin bu icra emrine itiraz etme hakkı ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Eğer Ali itiraz etmezse, icra emri kesinleşir ve Ahmet borcunu tahsil edebilir.

Örnek 2:

Mehmet, Ayşe’ye 5000 TL borç vermiştir. Ancak Ayşe, borcunu ödememiştir ve Mehmet de mahkemeye başvurarak icra emri çıkarmıştır. İcra dairesi, bu emri Ayşe’ye tebliğ etmiştir. Ancak Ayşe, icra emrine itiraz etmiştir. Bu durumda, icra mahkemesi, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek bir karar verir. Eğer karar, icra emrinin iptaline veya değiştirilmesine yol açacaksa, icra emri kesinleşmez ve taraflar yeniden mahkemeye giderek davalarını sürdürürler.

Sonuç

İcra emri kesinleşme süresi, borçluların haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Borçlu, bu süre içinde icra emrine itiraz edebilir ve bu itirazın sonucunda icra emri iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Ancak, itiraz süresi geçtikten sonra, icra emri kesinleşir ve borçlu, borcunu ödemek zorundadır.