Özel Öğretim Yöntemleri Örnek Olay Yöntemi YouTube
Özel Öğretim Yöntemleri Örnek Olay Yöntemi YouTube

Örnek Olay Yöntemi Çıkmış Kpss Soruları

Örnek olay yöntemi, son yıllarda üniversitelerde ve KPSS gibi sınavlarda sıkça kullanılan bir öğrenme ve öğretme yöntemidir. Bu yöntemde, gerçek hayattan alınan örnek olaylar üzerinden öğrenme süreci işlenir. Hem teorik bilgi hem de pratik uygulama yapma imkanı sunan bu yöntem, KPSS sınavında da sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Örnek Olay Yöntemi Nedir?

Örnek olay yöntemi, öğrenme sürecinde gerçek hayattan alınan örnek olaylar üzerinden öğrencilere öğretim yapma yöntemidir. Bu yöntemde, öğrencilere bir problem ya da durum sunulur ve öğrenciler bu problemi çözmek için teorik bilgilerini kullanırlar. Böylece öğrenciler, teorik bilgiyi pratik uygulamada kullanarak öğrenme sürecini daha kalıcı hale getirirler.

Örnek Olay Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Örnek olay yöntemi, genellikle grup çalışmaları şeklinde uygulanır. Öğrencilere bir problem ya da durum sunulur ve öğrenciler bu problemi çözmek için birlikte çalışırlar. Öğrenciler, teorik bilgilerini kullanarak problemi çözme yolunda birbirlerine yardımcı olurlar. Bu yöntemde, öğretmenler genellikle rehberlik edici bir rol oynarlar ve öğrencilerin problemi çözme sürecinde doğru yönlendirmeler yaparlar.

Örnek Olay Yöntemi Çıkmış KPSS Soruları

KPSS sınavında örnek olay yöntemi, genellikle idari ve mali konularda karşımıza çıkar. Öğrencilere bir durum sunulur ve öğrenciler bu durumu çözmek için teorik bilgilerini kullanırlar. Böylece öğrenciler, sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda pratik uygulamayı da öğrenirler.

Örnek Soru 1:

Bir kamu kurumunda çalışan bir memur, yıllık izin süresini doldurduğu halde çalışmaya devam etmek istemektedir. Bu durumda, memurun alacağı işlem nedir?

a) Memurun isteği doğrultusunda izin süresi uzatılır.

b) Memurun izin süresi sona erdiği için çalışması mümkün değildir.

c) Memurun izin süresi sona erdiği halde çalışmaya devam etmesi yasaktır.

d) Memurun izin süresi sona erdiği halde çalışmaya devam etmesi disiplin suçu sayılır.

Örnek Soru 2:

Bir kamu kurumunda çalışan bir memur, görevi ile ilgili olarak bir hizmet satın almak istemektedir. Bu durumda, memurun yapması gereken işlem nedir?

a) Memur, hizmet satın alma işlemini doğrudan gerçekleştirebilir.

b) Memur, hizmet satın alma işlemini ihale yoluyla gerçekleştirmelidir.

c) Memur, hizmet satın alma işlemini doğrudan gerçekleştirebilir ancak bunun için belirli bir limit dahilinde olmalıdır.

d) Memur, hizmet satın alma işlemini ancak üst yönetim onayı ile gerçekleştirebilir.

Sonuç

Örnek olay yöntemi, öğrencilere teorik bilgiyi pratik uygulama ile birleştirme imkanı sunan etkili bir öğrenme yöntemidir. KPSS gibi sınavlarda da sıkça karşımıza çıkan bu yöntem, öğrencilerin sınavda başarılı olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, öğrencilerin örnek olay yöntemi ile ilgili sorulara çalışması ve bu yöntemi öğrenmesi önemlidir.