Ortalama İle Yatay Geçiş Nasıl Yapılır? Tüm Detayları YouTube
Ortalama İle Yatay Geçiş Nasıl Yapılır? Tüm Detayları YouTube

Pamukkale Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Örneği

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay Geçiş, bir üniversite öğrencisinin, eğitimine devam ettiği bir yükseköğretim kurumundan, diğer bir yükseköğretim kurumuna, aynı veya farklı bir programda devam etmek üzere, belirli şartları taşıması durumunda yapabileceği bir geçiş işlemidir.

Pamukkale Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Şartları Nelerdir?

Pamukkale Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Yatay geçiş yapmak istenen programın Pamukkale Üniversitesi’nde mevcut olması
 • Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği programla, öğrenim gördüğü program arasında ders programlarının uygunluğu
 • Öğrencinin, öğrenim gördüğü programdan en az bir dönem başarılı olması ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması
 • Öğrencinin, öğrenim gördüğü programdan, geçiş yapmak istediği programa, toplam ders sayısının en az %50’sini almış olması
 • Daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin, yeniden yatay geçiş yapmalarının engellenmesi

Pamukkale Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Pamukkale Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, dilekçelerini aşağıdaki şekilde hazırlamaları gerekmektedir:

 1. Dilekçede öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası, öğrenim gördüğü üniversite, fakülte/bölüm/program bilgileri yer almalıdır.
 2. Geçiş yapmak istenilen Pamukkale Üniversitesi bölümü/programı belirtilmelidir.
 3. Dilekçede, yatay geçiş yapmak için gerekli şartların sağlandığına dair bilgiler yer almalıdır.
 4. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği programla, öğrenim gördüğü program arasındaki ders programlarının uygunluğuna dair bilgiler dilekçede yer almalıdır.
 5. Dilekçe, öğrencinin imzası ve tarih ile birlikte, öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin ilgili birimine teslim edilmelidir.

Pamukkale Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki örnek dilekçe, Pamukkale Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrenci tarafından hazırlanmıştır:

 Sayın Dekanlığa, Ben [ÖĞRENCİ ADI SOYADI], T.C. kimlik numaram [T.C. KİMLİK NO], [ÖĞRENCİ NUMARASI] numaralı öğrenci olarak [ÖĞRENDİĞİ ÜNİVERSİTE ADI] [FAKÜLTE/BÖLÜM/PROGRAM BİLGİLERİ] bölümünde öğrenim görmekteyim. [PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE OKUMAK İSTEDİĞİM BÖLÜM/PROGRAM BİLGİSİ] bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli şartları sağladığımı belirtir, ders programlarının uygunluğuna dair bilgileri aşağıda sunarım: - [ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜM PROGRAMDAN EN AZ BİR DÖNEM BAŞARILI OLDUM VE DEVAM ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞ BULUNUYORUM.] - [ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜM PROGRAMDAN GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİM PROGRAMA, TOPLAM DERS SAYISININ EN AZ %50'SİNİ ALMIŞ BULUNUYORUM.] - [DAHA ÖNCE YATAY GEÇİŞ YAPMAMIŞ BULUNUYORUM.] Ekte sunduğum ders programlarına göre, yatay geçiş yapmak istediğim programla, öğrenim gördüğüm program arasında ders programlarının uygun olduğunu belirtirim. Saygılarımla, [ÖĞRENCİ İMZA VE TARIH] 

Diğer Bir Örnek

Aşağıdaki örnek dilekçe ise, farklı bir öğrenci tarafından hazırlanmıştır:

 Sayın Dekanlığa, Ben [ÖĞRENCİ ADI SOYADI], T.C. kimlik numaram [T.C. KİMLİK NO], [ÖĞRENCİ NUMARASI] numaralı öğrenci olarak [ÖĞRENDİĞİ ÜNİVERSİTE ADI] [FAKÜLTE/BÖLÜM/PROGRAM BİLGİLERİ] bölümünde öğrenim görmekteyim. [PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE OKUMAK İSTEDİĞİM BÖLÜM/PROGRAM BİLGİSİ] bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum. Gerekli şartları sağladığımı belirtir, ders programlarının uygunluğuna dair bilgileri aşağıda sunarım: - [ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜM PROGRAMDAN EN AZ BİR DÖNEM BAŞARILI OLDUM VE DEVAM ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞ BULUNUYORUM.] - [ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜM PROGRAMDAN GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİM PROGRAMA, TOPLAM DERS SAYISININ EN AZ %50'SİNİ ALMIŞ BULUNUYORUM.] - [DAHA ÖNCE YATAY GEÇİŞ YAPMAMIŞ BULUNUYORUM.] Ekte sunduğum ders programlarına göre,