Past Perfect Continuous Tense Detailed Expression English Study Here
Past Perfect Continuous Tense Detailed Expression English Study Here

Giriş

İngilizce dilbilgisi, birçok öğrencinin korkulu rüyasıdır. Ancak, İngilizce dilbilgisi kurallarını öğrenmek, İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynar. Bu makalede, Past Perfect Continuous Tense (Geçmişte Bitmemiş Olarak Devam Eden Zaman) konusunu ele alacağız ve size örnek cümleler sunacağız.

Past Perfect Continuous Tense Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte belirli bir zamandan önce başlayan ve o zamana kadar devam eden bir eylemi ifade eder. Bu zaman dilimi, geçmiş bir zamandır. Bu zaman dilimini anlatmak için “had been” yardımcı fiili kullanılır. Örneğin: She had been studying for three hours before she took a break. (O, bir mola vermeden önce üç saat boyunca çalışmıştı.) Bu cümlede, “had been studying” (çalışıyor olmak) fiili, geçmişte başlayan ve o zamana kadar devam eden bir eylemi ifade eder.

Past Perfect Continuous Tense Örnek Cümleler

1. I had been jogging for an hour when it started raining. (Yağmur yağmaya başladığında bir saat boyunca koşmuştum.) 2. They had been waiting for the bus for twenty minutes when it finally arrived. (Nihayet otobüs geldiğinde yirmi dakika boyunca otobüs beklemişlerdi.) 3. He had been working on the project for two months before he decided to quit. (Proje üzerinde çalışmayı bırakmaya karar vermeden önce iki ay boyunca çalışmıştı.) 4. We had been living in the city for five years before we moved to the countryside. (Kırsala taşınmadan önce beş yıl boyunca şehirde yaşamıştık.) 5. She had been cooking dinner for an hour when her guests arrived. (Misafirleri geldiğinde bir saat boyunca yemek pişiriyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Kullanımı

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte bitmemiş olarak devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman diliminde, olayın süresi önemlidir ve bu süre, “for” veya “since” ile belirtilir. “Since” ile başlayan cümlelerde, belirli bir zaman ifade edilir. Örneğin, “I had been studying since 8 o’clock in the morning” (Ben sabah saat 8’den beri çalışıyordum) gibi. “For” ile başlayan cümlelerde, belirli bir süre ifade edilir. Örneğin, “She had been jogging for an hour” (O, bir saat boyunca koşuyordu) gibi.

Sonuç

Bu makalede, Past Perfect Continuous Tense hakkında konuştuk ve size bu zaman diliminde kullanılabilecek örnek cümleler sunduk. İngilizce dilbilgisi kurallarını öğrenmek, İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, İngilizce dilbilgisi konularını öğrenmek için çaba gösterin ve bol bol pratik yapın.