Arkadaşlar Lütfen Yardımcı Olun Konu Payı ve Paydası Eşit Olmayan
Arkadaşlar Lütfen Yardımcı Olun Konu Payı ve Paydası Eşit Olmayan

Payı Ve Paydası Eşit Olmayan Kesirlerde Sıralama Örnekleri

Bir kesirde pay ve payda olmak üzere iki kısım bulunur. Eğer pay ve payda eşitse, yani kesirin değeri 1 ise bu kesre tam sayı denir. Ancak çoğu zaman pay ve payda eşit olmaz ve bu durumda kesirin değeri bir ondalık olarak ifade edilir. Bu yazıda, payı ve paydası eşit olmayan kesirlerin nasıl sıralanacağına dair örnekler vereceğiz.

Örnek 1: 3/4 ve 5/6 Kesirlerinin Sıralanması

Birinci örneğimizde, 3/4 ve 5/6 kesirlerini sıralayacağız. Bu iki kesir arasındaki ilişkiyi anlamak için öncelikle payda kavramını hatırlamamız gerekiyor. Payda, bölünenin kaç parçaya ayrıldığını ifade eder. Yani 4 paydası, dört parçaya ayrılan bir bütünü ifade ederken, 6 paydası altı parçaya ayrılan bir bütünü ifade eder.

Şimdi, 3/4 kesirini düşünelim. Bu kesirde pay 3, payda ise 4’tür. Yani bu kesir, dört parçaya ayrılan bir bütünün üç parçasını ifade eder. 5/6 kesirinde ise pay 5, payda 6’dır. Yani bu kesir, altı parçaya ayrılan bir bütünün beş parçasını ifade eder.

Peki, 3/4 ve 5/6 kesirleri arasındaki ilişki nedir? Her iki kesir de bir bütünün parçasını ifade ettiği için, daha büyük olan payda daha küçük bir parçayı ifade eder. Yani 5/6 kesiri, 3/4 kesirinden daha büyüktür. Dolayısıyla, bu iki kesir sıralandığında, 5/6 kesri önce gelir.

Örnek 2: 7/12 ve 5/8 Kesirlerinin Sıralanması

İkinci örneğimizde, 7/12 ve 5/8 kesirlerini sıralayacağız. Bu iki kesir arasındaki ilişkiyi anlamak için yine payda kavramına bakmamız gerekiyor.

7/12 kesirinde pay 7, payda 12’dir. Yani bu kesir, 12 parçaya ayrılan bir bütünün 7 parçasını ifade eder. 5/8 kesirinde ise pay 5, payda 8’dir. Yani bu kesir, 8 parçaya ayrılan bir bütünün 5 parçasını ifade eder.

Her iki kesir de bir bütünün parçasını ifade ettiği için, daha büyük olan payda daha küçük bir parçayı ifade eder. Ancak bu durumda, paydalar birbirine çok yakın olduğu için, kesirlerin sıralamasını belirlemek zorlaşır.

Bu durumda, paylar üzerinden karşılaştırma yaparak kesirleri sıralayabiliriz. 7/12 kesirinde pay 7, 5/8 kesirinde pay 5’tir. Dolayısıyla, 7/12 kesiri 5/8 kesirinden büyüktür ve bu kesirler sıralandığında 7/12 önce gelir.

Sonuç

Payı ve paydası eşit olmayan kesirlerin sıralanması, payda ve paylar arasındaki ilişkiyi anlamakla mümkündür. Eğer paydalar birbirine yakın ise, paylar üzerinden karşılaştırma yaparak kesirleri sıralamak daha doğru bir yöntem olabilir.

Yukarıdaki örneklerde, bu yöntemleri kullanarak farklı payda ve paylara sahip kesirleri sıraladık. Bu yöntemleri kullanarak siz de daha farklı örnekler üzerinde çalışabilir ve payı ve paydası eşit olmayan kesirleri sıralayabilirsiniz.