12. Aşağıda bir polimerleşme tepkimesi verilmiştir. Te... Kimya
12. Aşağıda bir polimerleşme tepkimesi verilmiştir. Te… Kimya

Polimerleşme Tepkimesi Nedir Örnek Vererek Açıklayınız

Polimerler, uzun zincirli moleküllerdir ve birçok farklı endüstride kullanılırlar. Polimerlerin üretiminde kullanılan bir kimyasal reaksiyon da polimerleşme tepkimesidir. Polimerleşme tepkimesi, monomer adı verilen küçük moleküllerin bir araya gelerek polimer adı verilen büyük molekülleri oluşturmasıdır. Bu makalede, polimerleşme tepkimesinin ne olduğunu ve örneklerini açıklayacağız.

Polimerleşme Tepkimesinin Türleri

Polimerleşme tepkimesi, iki ana gruba ayrılır: eklenen polimerleşme ve çözünen polimerleşme. Eklenen polimerleşme, monomerlerin bir araya gelerek polimerleri oluşturduğu bir reaksiyon türüdür. Çözünen polimerleşme, monomerlerin bir araya gelerek polimerleri oluşturduğu bir reaksiyon türüdür, ancak bu durumda polimerler, çözücü olarak adlandırılan bir sıvı içinde çözünür.

Eklenen Polimerleşme Örneği

Bir örnek olarak, vinil klorid monomerinin polivinil klorid adı verilen bir polimer oluşturmak için polimerleşmesini ele alalım. Polimerleşme tepkimesi, bir radikal başlatıcısı kullanılarak gerçekleştirilir. Başlangıçta, radikal başlatıcısı vinil klorid monomerine bağlanır ve serbest radikal oluşturur. Daha sonra, bu serbest radikal, başka bir vinil klorid monomerine bağlanır ve bu süreç zincirleme şeklinde devam eder. Sonunda, birçok vinil klorid monomeri bir araya gelerek polivinil klorid adı verilen bir polimer oluşturur.

Çözünen Polimerleşme Örneği

Bir örnek olarak, etilen oksit monomerinin polietilen glikol adı verilen bir polimer oluşturmak için çözünen polimerleşmesini ele alalım. Polimerleşme tepkimesi, bir katalizör kullanılarak gerçekleştirilir. Başlangıçta, etilen oksit monomeri ve katalizör çözücü içinde karıştırılır. Katalizör, etilen oksit monomerinin çözücü içinde çözünmesine ve böylece polimerleşme tepkimesinin gerçekleşmesine izin verir. Etilen oksit monomeri, katalizörün yardımıyla bir araya gelerek polietilen glikol adı verilen bir polimer oluşturur.

Sonuç

Polimerleşme tepkimesi, birçok farklı monomerin bir araya gelerek polimer adı verilen büyük molekülleri oluşturduğu bir kimyasal reaksiyondur. Polimerleşme tepkimesi, eklenen polimerleşme ve çözünen polimerleşme olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Vinil klorid monomerinin polivinil klorid ve etilen oksit monomerinin polietilen glikol adı verilen polimerleri oluşturmak için kullanılan polimerleşme tepkimeleri iki örnektir.