the structure of present perfect tense Archives English Study Here
the structure of present perfect tense Archives English Study Here

Giriş

İngilizce öğrenirken, Present Perfect Simple Tense (Şimdiki Zamanın Tamamlayıcı Hali) sıklıkla karşımıza çıkan bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimi, geçmişte başlayıp, hala devam eden bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bu makalede, Present Perfect Simple Tense ile ilgili örnek cümleler vereceğiz ve bu zaman diliminin kullanımı hakkında bazı ipuçları sunacağız.

Present Perfect Simple Tense Nedir?

Present Perfect Simple Tense, bir eylemin geçmişte başlamış, ancak hala devam ettiği veya hala etkileri olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, “have” veya “has” yardımcı fiilleri ile birlikte kullanılır ve eylemin üçüncü hali ile birlikte kullanılır. Örneğin: – I have eaten breakfast. (Kahvaltı yaptım.) – She has studied for her exam. (Sınavı için çalıştı.)

Present Perfect Simple Tense Kullanımı

Present Perfect Simple Tense, geçmişte başlayıp, hala devam eden bir durumu ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, geçmişteki deneyimleri veya yaşanmışlıkları da ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin: – I have lived in New York for five years. (Beş yıldır New York’ta yaşıyorum.) – She has traveled to many countries. (Birçok ülkeye seyahat etti.) – They have never seen the ocean. (Hiçbir zaman denizi görmediler.)

Present Perfect Simple Tense Örnek Cümleler

1. I have watched three movies this week. (Bu hafta üç film izledim.) 2. He has worked at the company for ten years. (On yıldır şirkette çalışıyor.) 3. They have visited their grandparents twice this month. (Bu ay büyükannelerini iki kez ziyaret ettiler.) 4. She has learned how to cook lasagna. (Lasagna yapmayı öğrendi.) 5. We have been friends since high school. (Liseden beri arkadaşız.) 6. He has lost his keys again. (Yine anahtarlarını kaybetti.) 7. They have never been to Japan. (Japonya’ya hiç gitmediler.) 8. She has finished her book. (Kitabını bitirdi.) 9. I have never seen a shooting star. (Düşen yıldız hiç görmedim.) 10. He has played soccer for five years. (Beş yıldır futbol oynuyor.)

Sonuç

Present Perfect Simple Tense, geçmişte başlayan ve hala devam eden durumları ifade etmek için kullanılan bir İngilizce zaman dilimidir. Bu makalede, Present Perfect Simple Tense ile ilgili örnek cümleler verdik ve kullanımı hakkında bazı ipuçları sağladık. Bu zaman dilimini öğrenmek, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.