105 Present Perfect Tense 1 YouTube
105 Present Perfect Tense 1 YouTube

Present Perfect Tense, İngilizce dilbilgisi açısından oldukça önemli bir konudur. Bu zaman dilimi, geçmişte başlayan ve hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Ancak, olumsuz cümlelerde kullanımı biraz daha farklıdır. Bu yazıda, Present Perfect Tense olumsuz cümle örnekleri hakkında bilgi vereceğiz.

Present Perfect Tense Nedir?

Öncelikle, Present Perfect Tense’in ne olduğunu anlamak önemlidir. Bu zaman dilimi, geçmişte başlayan ve hala devam eden eylemleri ifade eder. Örneğin, “I have been studying English for 5 years” cümlesi, “Ben 5 yıldır İngilizce çalışıyorum” anlamına gelir. Burada, eylem geçmişte başlamıştır ve hala devam etmektedir.

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Present Perfect Tense olumsuz cümle örnekleri şunlardır: 1. I have not studied for the exam yet. (Henüz sınava çalışmadım.) 2. They have not finished their homework. (Onlar ödevlerini bitirmediler.) Bu cümlelerde, “not” kelimesi kullanılarak olumsuzluk ifade edilir. Özne, Present Perfect Tense’in yardımcı fiili olan “have” veya “has” ile birlikte kullanılır. Ardından, “not” kelimesi eklenerek olumsuzluk ifade edilir. Daha sonra, fiilin üçüncü hali kullanılır.

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Present Perfect Tense olumsuz cümle yapısı şu şekildedir: Özne + have/has + not + fiilin üçüncü hali Örneğin: – I have not eaten breakfast yet. (Ben henüz kahvaltı yapmadım.) – She has not visited her parents recently. (O, son zamanlarda ebeveynlerini ziyaret etmedi.) Burada, özne “I” veya “she” olarak kullanılır. Ardından, Present Perfect Tense’in yardımcı fiili “have” veya “has” kullanılır. Olumsuzluk ifade etmek için “not” kelimesi eklenir. Son olarak, fiilin üçüncü hali kullanılır.

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Kullanımı

Present Perfect Tense olumsuz cümleler, geçmişte başlayan ve hala devam etmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I have not seen my old friend for a long time” cümlesi, “Eski arkadaşımı uzun zamandır görmedim” anlamına gelir. Burada, eylem geçmişte başlamıştır ve hala devam etmiyor. Ayrıca, Present Perfect Tense olumsuz cümleler, bir eylemin yapılmadığını veya tamamlanmadığını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “I have not finished my project yet” cümlesi, “Projemi henüz bitirmedim” anlamına gelir. Burada, eylem tamamlanmamıştır.

Sonuç

Present Perfect Tense olumsuz cümle örnekleri, İngilizce dilbilgisi açısından oldukça önemlidir. Bu zaman dilimi, geçmişte başlayan ve hala devam etmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Olumsuz cümlelerde, “not” kelimesi kullanılarak olumsuzluk ifade edilir. Bu yazıda, Present Perfect Tense olumsuz cümle yapısı ve kullanımı hakkında bilgi verdik.