Present Perfect Tense Konu Anlatımı İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman
Present Perfect Tense Konu Anlatımı İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman

Present Perfect Tense: Nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce dilinde en çok kullanılan zamanlardan biridir. Bu zaman, geçmişte başlayan, ancak şu an hala devam eden veya sonucu şu an hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zamanda, eylemin zamanı belirtilmemiş veya belirtilen ama önemli olmayan bir zamandır. Örneğin, “I have studied English for 5 years” cümlesi, kişinin geçmişte İngilizce öğrenmeye başladığını, ancak şu an hala öğrenmeye devam ettiğini ifade eder.

Present Perfect Tense: Olumlu Cümleler

Present Perfect Tense kullanarak olumlu cümleler oluşturmak oldukça kolaydır. Olumlu cümleler oluşturmak için “have/has” yardımcı fiilleri kullanılır ve fiilin 3. hali eklenir. Örnekler şu şekildedir: – I have eaten breakfast already. (Ben zaten kahvaltı yaptım.) – She has worked for the company for 2 years. (O, şirkette 2 yıldır çalışıyor.) – They have traveled to many countries. (Onlar birçok ülkeye seyahat ettiler.)

Present Perfect Tense: Olumsuz Cümleler

Present Perfect Tense kullanarak olumsuz cümleler oluşturmak da oldukça kolaydır. Olumsuz cümleler oluşturmak için “have/has” yardımcı fiilleri kullanılır ve “not” kelimesi eklenir. Örnekler şu şekildedir: – I have not seen that movie yet. (Ben o filmi henüz izlemedim.) – She has not finished her homework. (O, ödevini bitirmedi.) – They have not decided where to go on vacation. (Onlar tatilde nereye gideceklerine karar vermediler.)

Present Perfect Tense: Soru Cümleleri

Present Perfect Tense kullanarak soru cümleleri oluşturmak için “have/has” yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilir. Örnekler şu şekildedir: – Have you ever been to New York? (New York’a hiç gittin mi?) – Has he finished his project yet? (O, projesini henüz bitirdi mi?) – Have they seen the new movie? (Onlar yeni filmi izlediler mi?)

Present Perfect Tense: Örnek Cümleler

– I have lived in this city for 10 years. (Ben bu şehirde 10 yıldır yaşıyorum.) – She has studied French since high school. (O, liseden beri Fransızca çalışıyor.) – They have just arrived at the hotel. (Onlar otelde yeni vardılar.) – I have not seen my best friend in months. (Ben aylardır en iyi arkadaşımı görmedim.) – Have you ever tried sushi? (Sushi denedin mi?) – Has she visited her grandparents recently? (O, son zamanlarda büyük ebeveynlerini ziyaret etti mi?)