Reddi Miras Dava Dilekçesi Büken Hukuk & Danışmanlık
Reddi Miras Dava Dilekçesi Büken Hukuk & Danışmanlık

Nedir Bu Reddi Miras?

Reddi miras, bir kişinin vefatı sonrasında bıraktığı mal ve mülklerin varisler tarafından kabul edilmemesi durumudur. Bu durumda, mirasçılar, mirası reddettikleri için mirasın işleme konulması gerekmektedir. İşleme konulması için de icra takibi gerekmektedir. Ancak, miras reddi nedeniyle icraya itiraz edilebilmektedir.

Icraya İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İcraya itiraz dilekçesi, mirasın reddedilmesi nedeniyle icra takibi yapıldığında, borçlu tarafından icra dairesine yazılan bir dilekçedir. İcra takibi sırasında, borçlu veya borçlunun avukatı, alacaklının talep ettiği icra işlemlerine itiraz edebilir. Bu itirazlar arasında, mirasın reddi nedeniyle icraya itiraz da yer almaktadır. İcraya itiraz dilekçesi, öncelikle borçlu tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Dilekçede, borçlunun kimlik bilgileri, icra takibine ilişkin bilgiler ve itiraz nedeni detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, itirazın gerekçesi ve delilleri de dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Örnek İcraya İtiraz Dilekçesi

Dilekçe Konusu: İcra Takibi İle İlgili İtiraz İcra Dosya No: [İCRA DOSYA NUMARASI] Borçlu Bilgileri: Adı Soyadı: [BORÇLU ADI SOYADI] T.C. Kimlik No: [BORÇLU T.C. KİMLİK NO] Adresi: [BORÇLU ADRESİ] Telefon Numarası: [BORÇLU TELEFON NUMARASI] İtiraz Nedeni: Mirasın reddi nedeniyle icraya itiraz ediyorum. Mirasın reddi nedeniyle, mirasın işleme konulması gerekmektedir. Ancak, bu işlemin gerçekleştirilmesi için borçlu olarak benim onayım gerekmektedir. Dolayısıyla, icra takibine itiraz ediyorum. İtiraz Gerekçesi: Mirasın reddi nedeniyle, mirasın işleme konulması gerekmektedir. Ancak, mirasın işleme konulabilmesi için borçlu olarak benim onayım gerekmektedir. Bu nedenle, icra takibine itiraz ediyorum. Deliller: – Mirasın reddedildiğine dair belge – Mirasın işleme konulabilmesi için borçlu olarak benim onayım gerektiğine dair belge [İTİRAZ EDENİN İMZASI VE TARİH]

Diğer Bir Örnek İcraya İtiraz Dilekçesi

Dilekçe Konusu: İcra Takibi İle İlgili İtiraz İcra Dosya No: [İCRA DOSYA NUMARASI] Borçlu Bilgileri: Adı Soyadı: [BORÇLU ADI SOYADI] T.C. Kimlik No: [BORÇLU T.C. KİMLİK NO] Adresi: [BORÇLU ADRESİ] Telefon Numarası: [BORÇLU TELEFON NUMARASI] İtiraz Nedeni: İcra takibine itiraz ediyorum. İcra takibi sırasında, alacaklı tarafından belirtilen borç tutarı, gerçek borç tutarından daha yüksek bir tutardır. Bu nedenle, icra takibine itiraz ediyorum. İtiraz Gerekçesi: Alacaklı tarafından belirtilen borç tutarı, gerçek borç tutarından daha yüksek bir tutardır. Bu nedenle, icra takibine itiraz ediyorum. İcra takibine konu olan borç tutarının gerçek tutarını belirlemek için gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını talep ediyorum. Deliller: – Borç tutarının gerçek tutarını belirleyen belge [İTİRAZ EDENİN İMZASI VE TARİH]

Sonuç

Reddi miras nedeniyle icraya itiraz dilekçesi, mirasın reddedilmesi sonucu gerçekleşen icra takibi sırasında borçlu tarafından yazılan bir dilekçedir. Dilekçe, borçlunun kimlik bilgileri, icra takibine ilişkin bilgiler ve itiraz nedeni detaylı bir şekilde belirtilerek hazırlanmalıdır. Ayrıca, itirazın gerekçesi ve delilleri de dilekçe ekinde sunulmalıdır. İcraya itiraz dilekçesi, icra takibine itiraz ederek borçlu tarafından alacaklı taleplerinin reddedilmesi ve borcun gerçek tutarının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir.