Belge & Sertifikalarımız ERFA Asansör Asansör Satış Paket Asansör
Belge & Sertifikalarımız ERFA Asansör Asansör Satış Paket Asansör

Sanayi Sicil Belgesi KDV İstisnası Dilekçe Örneği

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi sicil belgesi, Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kayıt altına alındığı bir belgedir. Bu belge, ilgili işletmenin sektöründe faaliyet gösterdiğinin resmi bir kanıtıdır ve birçok farklı alanda kullanılabilir.

KDV İstisnası Nedir?

KDV istisnası, belirli ürün ve hizmetler için KDV (Katma Değer Vergisi) uygulanmayacağı anlamına gelir. Bu istisnalar, yasalarla belirlenmiştir ve belirli şartlara bağlı olarak uygulanabilir.

Sanayi Sicil Belgesi KDV İstisnası Dilekçe Örneği

Sanayi sicil belgesi sahibi olan işletmeler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde KDV istisnasından yararlanabilirler. Bu şartlar, yine yasalarla belirlenmiştir ve işletmelerin bu şartları yerine getirdiklerine dair dilekçe sunmaları gerekmektedir.

Örnek Dilekçe:

Sayın Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne,

İlgili mevzuat uyarınca, sanayi sicil belgesi sahibi olan işletmelerin belirli şartları yerine getirmeleri halinde KDV istisnasından yararlanabilmeleri mümkündür.

Bu kapsamda, işletmemiz de sanayi sicil belgesi sahibi olup, belirtilen şartları sağlamaktadır. Dolayısıyla, işletmemizin faaliyet gösterdiği alanlarda KDV istisnası uygulanması talep ediyoruz.

Ekte sunduğumuz belgelerle birlikte, işletmemizin sanayi sicil belgesi sahibi olduğunu ve şartları sağladığını belgelendirmekteyiz.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

İşletme Adı

Örnek Belgeler:

– Sanayi Sicil Belgesi

– Vergi Levhası

– Ticaret Odası Kayıt Belgesi